Satul Napadova

1.Denumirea localitatii: satul Napadova

 1. Legenda satului :

Satul Năpadova îşi trage denumirea încă din vremurile străvechi, pe cînd turcii abia începeau a da tîrcoale pe la vetrele bieţilor ţărani — adică invadau (năpădeau) meleagurile noastre natale . Locuitorii satului , care primii vedeau vrăjmaşii , anunţau vecinii despre primejdie cu cuvîntul „năpădesc” şi cu toţii reuşeau să se adăpostească în grotele situate în stîncile de pe malul bătrînului Nistru. De aici şi provine denumirea satului Năpadova — „năpădeau”. Unele din aceste peştere se păstrează şi în prezent. Aceste grote, pe care le vizităm astăzi cu interes mai degrabă turistic, sau uneori ştiinţific, erau pe atunci un adăpost în vreme de nevoi, greu vizibil şi greu accesibil pentru duşmani.

 

 1. Hramul:08 Noiembrie
 2. Paşaportul satului Napadova

Scurt istoric: Năpădăuţi, Năpădeni — astfel era pomenit prin secolul XV în unele cronici, micul sătuc de pe malul Nistrului, care astăzi se numeşte Năpadova. Satul îşi trage denumirea încă din vremurile străvechi, pe cînd turcii abia începeau a da tîrcoale pe la vetrele bieţilor ţărani — adică invadau (năpădeau) meleagurile natale şi strămoşii noştri , cu mare greu reuşeau să se adăpostească în grotele situate în stîncile de pe malul bătrînului Nistru. De aici şi provine denumirea satului Năpadova — „năpădeau”.

Atestat la 10 aprilie 1554, când Alexandru Lăpuşneanu dăruieşte lui Hudici, printre altele , şi satul „Năpădăuţi, la Nistru, în ţinutul Sorocii”.

La 20 mai 1582 Iancu Voievod întăreşte lui Eremia Movilă, mare vornic, şi lui Simion Movilă, paharnic, „ociniile şi moşiile lor ce au avut părinţii lor de la bătrînul Ştefan vodă (Ştefan cel Mare- n.a. ) şi de la alţi domni de mai înainte … şi satul Năpădăuţi, la Nistru, în ţinutul Sorocii”. Deci satul există, încă înainte de Ştefan cel Mare.

În 1595 Eremia Movilă Vodă întăreşte Mănăstirii Pantocrator s. Năpadova pe Nistru, dăruit de fratele său Teodos Movilă.

În 1661 moşia Năpadova se află în posesia Mănăstirii Dragomirna.

În anul 1811 e menţionată biserica din lemn, în 1900 se construieşte biserica din piatră Sf. Dumitru, în 1903 se deschide şcoala de zemstvă cu o clasă, iar în anul 1912 se construieşte linia telefonică Văscăuţi – Năpadova pentru boierul Ergiu. De altfel, aici au avut conacuri cel puţin trei familii de boieri, unele dintre care parţial s-au păstrat pînă în prezent.

 

Suprafaţa totală: Satul Napadova are o suprafaţă de 1381,8 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 189,92 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 240,8 ha,
 • teren proprietate privată – 957,38 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriu satului locuiesc – 1160 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 582,
 • femei – 578 .

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 712 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Napadova sint inregistrate şi gestionate 877,41 ha de teren agricol, din care:

 • SRL Consoliterra   — 81,78 ha
 • SRL Sant-Agro-S-C – 487,38 ha
 • Gospodării Țărănești individuale   — 217,66 ha
 • Grădini extravelante – 90,59 ha
 • Fond de rezervă – 0 ha

 

Economia: În sat activează 4 agenţi economici din domeniul comerţului:

 • ÎI „Andrieş” – 1 unitate de comerţ
 • ÎI „Guţu Maria „– 1 unitate de comerţ
 • ÎI „Moroi Anatolie „– 1 unitate de comerţ
 • ÎI „Moroi Vladimir ” – 1 unităte de comerţ

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: În anul 2005 a fost elaborat Programul de dezvoltare social – economică a s. Năpadova pentru anii 2005-2015. Programul a fost elaborat cu suportul organizaţiei „Agenda locală 21”.

 

Investiţii şi  procesul investiţional: Proiecte implementate: „Schimbarea ferestrelor şi uşii de la intrare la gimnaziul – grădiniţă”, finanţator – Ambasada Germaniei, anul implementării — 2008, suma totală — 113890 lei.

Locuitorii satului Napadova alături de cei din Sănătăuca, Japca, Bursuc au participat în cadrul Programului de Dezvoltare Participativă a Comunităţilor din Moldova (CPP) la reparaţia spitalului din s. Sănătăuca. Grupul de Iniţiativă Comunal, format în mare parte din lucrători medicali, profesori şi elevi a cîştigat un grant USAID în valoare de 257.000 MDL pentru schimbarea geamurilor şi renovarea faţadei instituţiilor medicale din sat. Cu ajutorul locuitorilor satelor Japca, Bursuc şi Napadova suma colectată de GIC a crescut peste 62.000 MDL.

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 6 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 1
 • drum în variantă albă, km – 2
 • drum fără nici o acoperire – 3

 

 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 24 gospodării şi 1 istituţie publică.

Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 325 abonaţi și 78 abonați conetați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Napadova activează un gimnaziu, anul construcției 1901, structura pe clase — 9. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1989, unde își desfășoară activitatea 3 educatori, personalul auxiliar – 5,5.

Ocrotirea sănătaţii: În scopul ocrotirii sănătăţii în sat funcţionează Oficiul Medicilor de Familie, unde activează un medic de familie şi trei asistente medicale. La OMF locuitorii satului pot beneficia de consultaţia medicului, pot primi tratament ambulatoriu. Populaţia încadrată în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală este de 653 persoane.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 39 familii social vulnerabile, 13 familii cu mulți copii, 3 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 59 invalizi de boală generală, 11 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Satul Napadova nu dispune de colective artistice şi meşteri populari.

Monumente Istorice: Monumentul consătenilor căzuţi în al doilea război mondial.

În curtea bisericii sf. Nicolae din sat este amplasat cimitirul boieresc, unde sînt monumente ce prezintă interes istoric.

Zăcăminte: Nu se extrag

Instituții bancare: Nu sunt

Societăți obștești:

Pe teritoriul s. Năpadova sînt înregistrate 2 socităţi obşteşti:

 • Asociaţia Pedagogilor şi Părinţilor „Samaranca”
 • ONG „PRO — TINERI„

 

 

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Deschiderea locurilor de muncă în sat;
 • Reparaţia drumurilor;
 • Existenţa căminului cultural.

 

 

5. CebanSergiu, primarul satului

 

 1. Lista angajaţilor:
 • Boian Maria – secretar al consiliului local , numărul de telefon 025052369 ;
 • Pavliuc Iulia – contabil-şef , numărul de telefon 025052368;
 • Andrieş Gheorghe – specialist , numărul de telefon 025052370.

 

 1. Lista consilierilor:
 • Ceban Serghei             PLDM
 • Lupaşcu Nicolai         PDM
 • Marin Ivan                 PSRM
 • Moroi Lidia                PDM
 • Moroi Maria              PSRM
 • Moroi Trofim            PLDM
 • Moroi Vladimir          PDM
 • Pavliuc Marin            PDM
 • Rusu Anatolie            PCRM

 

8.Poze simbolice

Без названия102 Без названия101 Без названия100 Без названия99 Без названия98 Без названия97 Без названия96 Без названия95 Без названия94 Без названия93 Без названия92 Без названия91 Без названия90 Без названия89 Без названия88 Без названия87 Без названия86