Satul Temeleuți

1.Denumirea localității: Satul Temeleuți

 1. Legenda satului:

Satul Temeleuți este menționat documentar în anul 1651. Legenda spune că numele Temeleuţi se datorează fondatorilor satului, Timofei şi Iliuţ, care au venit și au construit primele case pe meleagul dat, ce au dat naștere localității punînd temelia satului.

 1.  Hramul:21 Noiembrie
 1. Paşaportul satului Temeleuţi

Scurt istoric: În apropierea legendarului şi bătrînului Nistru, în Nord-Estul Republicii Moldova este situat satul Temeleuţi, care a fost fondat la data de 03 iunie 1651.

 

Suprafaţa totală:

Satul Temeleuţi are o suprafaţă de 2117 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 178,8 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 2,14 ha ,
 • teren proprietate privată – 1417 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1155 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 579,
 • femei – 576.

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 530 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Temeleuţi sint inregistrate şi gestionate 1306,36 ha de teren arabil.

 • SRL AMG-Vernel   — 308,72
 • SRL Consoliterra   — 7,52
 • ÎCS Sanfrank SRL — 53
 • Gospodării Țărănești   — 816,96
 • Grădini extravilante — 120,16
 • Fond de rexervă   — 0

Economia: În comună activează   1 magazin mixt, 1 moară, 1 brutărie şi 4 baruri.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Primăria s. Temeleuţi dispune de Program Naţional de dezvoltare social-economică a satului Temeleuţi, pentru anii 2005-2015, aprobat prin decizia Consiliului Local nr. 6 din 17.12.2004. Anul curent a fost implementat un singur proiect „Lucrări de reparaţie la gimnaziu” finanţat de FISM, anul implementării 2013, suma – 742,0 mii lei.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor – 10 km, din care:

 • drum asfaltat, km – 0
 • drum în variantă albă, km – 2
 • drum fără nici o acoperire – 8

 

 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 0 gospodării şi 1 istituţie publică. Lungimea totală a reţelelor este de 1 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 344 abonaţi şi 45 abonați conectați la Internet (cablu).Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Temeleuți activează un gimnaziu, anul construcției 1984, structura pe clase — 9, , își desfășoară activitatea 14 profesori și numărul personal auxiliar — 11. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1986, unde își desfășoară activitatea 2 educatori, personalul auxiliar – 5.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Temeleuţi activează Centrul Medicilor de Familie — 5 salariaţi.Serviciile medicale acordate de Centrul de Sănătate cuprinde toată populaţia din sat.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 23 familii social vulnerabile, 31 familii cu mulți copii, 3 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 38 invalizi de boală generală, 13 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Satul Temeleuţi dispune de un colectiv artistic „Ţărăncuţa” şi formaţia „Crăiţele”.

Monumente Istorice: În satul Temeleuţi se află monumentul eroilor celui de-al doilea război mondial.

Zăcăminte: Nu dispune

Instituții bancare: Nu dispune

Societăți obștești: Nu dispune

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Crearea locurilor de muncă pentru populaţie;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor a grădiniţei de copii;
 • Reparaţia drumurilor din localitate.

 

 1. Tertea   Sergiu –primarul satului, a.n. 02.10.1974   tel.069779064

 

 1. Lista angajaților:

 

Nr.d/o Numele, prenumele angajatului Funcția Nr.de telefon
1. Olaru Liudmila Secretar al Consiliului Local 068379061
2. Barba Valentina Contabil- șef 060210832
3. Carauș Feodora Specialist în reglementarea regimului funciar 067644079
4. Ursu Maria Specialist în problemele perceperii fiscale 069850378

 

 1. Lista consilierilor locali:
Nr.d/o Numele Prenumele Apartenența politică
1. Tertea Tudor PDM
2. Popovici Lilia PDM
3. Ostap Fiodor PDM
4. Furdui Nadejda PDM
5. Ursu Nellea PDM
6. Lisnic Maria PDM
7. Meleghii Alexandru PCRM
8. Munteanu Victor PCRM
9. Botnaru Alexandru Renato Usatîi

 

 

8.Poze simbolice

 

Без названия151 Без названия150 Без названия149 Без названия148