Satul Zăluceni

1.Denumirea localitatii: Satul Zăluceni

 1. Legenda satului:

Z Ă L U C E N I

Situat pe malul Nistrului, între Cerlina şi Tîrgul — Vertiujeni. Atestat la 24 martie 1624

( MEF, III, 168 ) . La 22 mai 1628 Miron Barnovschi voievod întăreşte un loc la Ţărmurile Roşii în hotarul satului Vărăncău, pomenind şi de siliştea ,, la Zăluceni ” ( DRHA, XIX, 504 ). Cronologie: 1772 — 1773 — 21 case, 2 feţe bisericeşti, 16 moldoveni, mazilul Sandu ; alături se afla cătunul Lunca, avînd 5 case, 1813 e atestată biserica din lemn Sf. Duh; 1878 s-a construit din piatră biserica Sf. Treime, 1899 se deschide şcoala cu o clasă, subordonată Ministerului Învăţămîntului din Rusia, 1904 se construieşte un spital cu 10 paturi; 1922 — 188 locuitori primesc 500 ha din moşia expropriată a mănăstirii Golia; 1923 — tîrg săptămînal în fiecare marţi, cooperativă ,, Moldova ”, carieră de piatră, 2 mori de vînt; şcoală primară mixtă, biserică, poştă rurală, primărie, o cîrciumă; 1930 — 244 gospodării, 1102 locuitori. În perioada sovietică a colhozului ,, Dnestr ” ( sediul Nimereuca ), şcoala de 8 ani, club, bibliotecă, punct medical, creşă, magazine, oficiul poştal. În 2001; 418 — gospodării, locuitori — 1012, SRL ,, Improvizaţie ” ( dir. I. Bogdan ) — 535 ha , gimnaziu, cămin cultural , bibliotecă, oficiul medicului de familie, biserică, oficiul poştal, 115 de fîntîni.

Cod poştal; MD- 6654.

 

 1. Hramul:27 Octombrie

 

 1. Paşaportul satului Zăluceni

Scurt istoric: Satul Zăluceni este situat pe malul râului Nistru la 42 km de or. Floreşti, la 35 km de la oraşul Soroca. La Nord satul este mărginit de teritoriul comunei Nimereuea, raionul Soroсa, la Sud peste Nistru, raionul Camenca, Transnistria, la Vest s. Cerlina, raionul Soroea, la Est s. Tîrgul Vertujeni, raionul Floreşti. Cea mai apropiată linie ferată se află la distanţă de 25 km. Salul Zăluceni se află la distanţa de 12 km de traseele republicane.

 

Suprafaţa totală:

Satul Zăluceni are o suprafaţă de 1401,53 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 29,78 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 29,78 ha,
 • teren proprietate privată – 45,02 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 898 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 457,
 • femei – 441.

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 617 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Zăluceni sint inregistrate şi gestionate 880,6 ha de teren agricol, din care:

 • SRL «Improvizaţie» — 236,27ha;
 • SRL «Agrounigrup» — 150 ha;
 • SRL «Consoliterra» — 42,32 ha;
 • CP «Panvlad-Agro» — 20 ha;
 • ÎI «Bogdan Mihail»   — 32 ha;
 • Gospodării Țărănești — 293,74 ha;
 • Grădini extravilante — 106,27 ha;
 • Fond de rezervă — 3 ha.

Economia: În sat activează 1 magazin mixt și 3 baruri.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Primăria Zăluceni su suportul SRI. «Pavel GOIMAN» in anul 2010 a elaborate, Planul Strategic de dezvoltare social- economică a satului Zăluceni pentru an. 2010 2015 actualizat prin decizia Consiliului local Zăluceni nr. X’i din 1-1.12.2012 «Cu privire la actualizarea planului strategic de dezvoltare social-ceonomică a satului Zăluceniʺ pentru ani 2010-2015».

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor – 27 km, din care:

 • drum asfaltat, km – 0
 • drum în variantă albă, km – 2
 • drum fără nici o acoperire – 25
 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 1 gospodărie şi istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 19 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 198 abonaţi și 40 abonați conectați la Internet (cablu).Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: : În satul Zăluceni activează un gimnaziu, anul construcției 1970, structura pe clase — 9, își desfășoară activitatea 15 profesori, și personalul auxiliar — 8. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1982, unde își desfășoară activitatea 2 educatori.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Zăluceni activează Oficiul Medicilor de Familie. În această instituţie activează 1 medic, 2 asistente medicale și o infermieră.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 175 familii social vulnerabile, 9 familii cu mulți copii, 2 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 25 invalizi de boală generală, 5 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Satul Zăluceni nu dispune de colective artistice şi meşteri populari.

Monumente Istorice: Este instalat monumentul în memoria eroilor căzuți pe cîmpul de luptă pentru apărarea patriei.

Zăcăminte: În teritoriul satului persistă lut, nisip, prundiș și piatră.

Instituții bancare: Nu dispune

 

Societăți obștești: Pe teritoriul primăriei Zăluceni este formată AО a «Părinţilor şi Pedagogilor“, care activează în gimnaziul Zăluceni.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Reparaţia drumurilor;
 • Apeduct şi canalizaţie;
 • Deschiderea locurilor de muncă.

 

 1. Primarul – Prisacari Stepan
 1. Lista angajaţilor:

 

 1. Cojocaru Natalia – secretarul Consiliului local
 2. Ciobu Nadejda – contabil-şef
 3. Cojocaru Natalia – specialist
 4. Gaulica Angela — arhivarius
 5. Tuchila Ecaterina – paznic
 6. Borş Vitalie – paznic
 7. Pascaru Dumitru – paznic.
 8. Cojocari Ion – şofer

Telefon de contact: 025054270

 

 

 1. Lista consilierilor:
 2. Bogdan Ivan – PLDM
 3. Bogdan Veceslav – PLDM
 4. Cojocari Diana – PLDM
 5. Cucer Victor – PLDM
 6. Uşurelu Vasile – PDM
 7. Moscalu Olga – PDM
 8. Cojocari Dmitrii – PSRM
 9. Gaulica Angela – PSRM
 10. Ciobu Vitali – PN

 

8.Poze simbolice

Без названия180 Без названия179 Без названия178