Secretarul Consiliului Raional Floreşti

Nicolae Catruc

 

Tel./fax: 0-250-2-41-07,

Tel.: 0-676-60-532, 

E-mail: secretar@floresti.md

 

  • Asigură activitatea organizatorică a Consiliului raional, efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie;
  • Coordonează activitatea Serviciului Administraţie Publică, Serviciului de deservire a clădirilor administrative şi a subdiviziunilor Consiliului raional;
  • Contribuie la buna colaborare a Biroului de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei, Oficiului Stării Civile, organizaţiilor neguvernementale, mijloacelor mass-media;
  • Chestiunile alegerilor parlamentare şi locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor şi extraselor din actele emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului;
  • Păstrează şi aplică sigiliul Consiliului raional.