Secretarul Consiliului Raional

Nicolae CATRUC

 

Atribuţiile de serviciu:

  • Asigură activitatea organizatorică a Consiliului raional, efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie;
  • Coordonează activitatea Serviciului Administraţie Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative şi a subdiviziunilor Consiliului raional;
  • Contribuie la buna colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale şi mijloacele mass-media;
  • Chestiunile alegerilor parlamentare şi locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor şi extraselor din actele emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului;
  • Păstrează şi aplică sigiliul Consiliului raional.

Program de audienţă a cetăţenilor: în fiecare zi de vineri, începînd cu ora 08:00 pînă la ora 12:00.