Secția Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 4

 

 

Obiective generale:

 • Asigurarea construirii și întreținerii în limitele localităților, a construcțiilor publice, drumurilor, străzilor, podurilor și a locurilor publice;
 • Coordonarea și supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării construcției rețelelor de telecumunicație și gazificării raionului;
 • Asigurarea construirii și exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apei, de termoficare, salubrizarea localităților, depozitarea și utilizarea deșeurilor menajere;
 • Promovarea politicii dezvoltării transportului în raion;
 • Asigurarea construcției de locuințe și exploatării fondului locativ;
 • Asigurarea întreținerii edificiilor de folosință publică, clădirilor administrative, întreținerii cimitirelor.

 

Şef Secţie: Valeriu CEGOREAN

Data, luna, anul naşterii: 20 august 1975

Stare civilă: căsătorit

Studii: 

 • 2002-2008, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea „Drept”;
 • 2013-2016, Academia de Administrare Publică, specialitatea „Administrare publică” (calificare: master în ştiinţe politice).

Experienţă profesională:

 • 2007-2010, director al fabricii de asfalt, S.C. „Autotehnica” SRL;
 • 2010-2013, administrator, SRL „Poiana”;
 • 2013-prezent, şef al Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Consiliul raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea, coordonarea și planificarea activitatăţii secției în conformitate cu normele legale, stabilirea competențelor și responsabilităţilor angajaților;
 • Organizarea și asigurarea elaborării strategiilor și programelor de dezvoltare în domeniul construcțiilor, gospodăriei comunale, drumurilor, ș.a;
 • Asigurarea conlucrării cu autoritățile publice locale de nivelul întîi în domeniile de activitate. Reprezentarea secției în relațiile cu organele administrației publice centrale, instanțele judecătorești și alte organe;
 • Monitorizarea lucrărilor de construcție, de dare în exploatare, reparație și întreținere a edificiilor de folosință publică, clădirilor administrative, fondului locativ, drumurilor, străzilor și podurilor publice locale de interes raional, construcția sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în raion și supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării rețelelor de gazificare în raion;
 • Administrarea surselor financiare de la bugetul raional și de stat.

Date de contact:

(0250) 2-12-81,  zghiba75@mail.ru

***

 1. Lozan Sabina, Specialist principal (0250 2-00-08, sabina_lozan@yahoo.com);
 2. Donica GrigoreSpecialist principal (0250 2-07-83, donica.g@mail.ru);
 3. Temporar vacant, Specialist.