Secția Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri

Adresa: MD-5001, or. Florești, bd. Victoriei nr. 2, etajul IV, birourile 60, 61.

Telefon: 0-250-2-12-21, 0-250-2-07-83                      

Sarcinile de bază ale secției:

 

– Asigurarea construirii și întreținerii în limitele loclităților, a construcților publice, a drumurilor, străzilor, podurilor și a locurilor publice;

– Coordonarea și supravegherea tehnică în domeniul dezvoltării construcției rețelelor de telecumunicație și gazificării raionului;

– Asigurarea construirii și exploatării sistemelor de alimentare cu apă, de canalzare și epurare a apei,de termoficare, salubrizarea localităților, depozitarea și utilizarea deșeurilor menajere;

– Promovarea politicii dezvoltării transportului în raion;

– Asigurarea construcției de locuințe și exploatării fondului locativ;

– Asigurarea întreținerii edificilor de folosință publică, clădirilor administrative, întreținerii cimitirelor.

Lista angajaților secției:

 

Nr. Nume, prenume Funcția deținută Telefoane de contact:
1 Bobeico Serghei Arhitect-șef Serviciu 025020678
Mobil 069757179
2 Cegorean Valeriu Șef Secția Construcții GCD Serviciu 025021281
Mobil 069250753
3 Lozan Sabina Specialist superior Serviciu 025020783
Mobil 068486205
4 Donica Grigore Specialist Serviciu 025020783
Mobil 068486205
5 Afonin Alim Specialist Serviciu 025020783
Mobil 069352300