Vicepreședinții raionului

Mihai BURUŞCIUC

 

????????????????????????????????????

tel: 0-250-2-27-50; 0-672-14-770

e-mail: vicepresedinte@floresti.md

 

Marţi, ora 8.00-17.00
Ziua de audienţă a cetăţenilor

 

 • Coordonează activitatea Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Serviciului Juridic a aparatului preşedintelui raionului;
 • Chestiunile privind conlucrarea cu autorităţile publice locale de nivelul unu;
 • Contribuie la buna colaborare a întreprinderilor agricole şi industriei de prelucrare, Direcţiei raionale Securitate Alimentară, Inspectoratului pentru supravegherea tehnică „Intehagro”, Direcţiei raionale statistică, Centrului de Sănătate Publică;
 • Activitatea întreprinderilor industriale, comerţului privat, dezvoltării businessului mic şi mijlociu, reformelor economice, privatizării şi postprivatizării;
 • Chestiunile comerţului cooperatist şi achiziţionării producţiei agricole, reformelor economice în sectorul agroindustrial;
 • Colaborarea cu fondurile de investiţii.

 

Gheorghe GANCEAR

 

DSC_0017

tel: 0-250-2-20-56; 0-672-14-771

e-mail: vicepresedintele@floresti.md

 

Miercuri, ora 8.00-17.00
Ziua de audienţă a cetăţenilor

 

 • Coordonează activitatea, Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Arhitectului-şef al raionului,  Întreprinderii Municipale „FlorArh”;
 • Contrinuie la buna colaborare a Oficiului Cadastral Teritorial, Inspecţiei pentru calitatea construcţiilor, filialei raionale „Moldtelecom”, filialei raionale „S.A.”Red-Nord”, întreprinderilor de gazificare (inclusiv S.R.L.”Flor-Gaz”), întreprinderilor de transport a pasagerilor şi mărfurilor, gărilor de căi ferate şi auto, întreprinderilor de construcţie, Inspectoratului energetic de Stat, S.A,”Servicii Comunale Floreşti”, S.A.”SerSalFlor”, Serviciului Ecologic.

 

Vladimir GUTIUM

 

DSC_0026

tel: 0-250-2-23-43; 0-672-14-772

e-mail: vice-presedinte@floresti.md

 

images

https://www.facebook.com/vladimir.gutium

 

Joi, ora 8.00-17.00 

Ziua de audienţă a cetăţenilor

 

 • Coordonează activitatea Direcţiei  Asistenţă Socială, Sănătate  şi Protecţie a Familiei, Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport;
 • Contribuie la buna colaborare a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, a Inpectoratului muncii, a Agenţiei raionale pentru ocuparea forţei de muncă, a Direcţiei Situaţii Excepţionale, a Filialei raionale a Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, a Secţiei administrativ-militare;
 • Coordonează activitatea organizaţiilor obşteşti ale veteranilor, participanţilor la războiul din Afganistan, la conflictul armat din raioanele de est ale Republicii Moldova, la lichidarea consecinţelor avariei de la CAE Cernobâl, privind activitatea societăţilor orbilor şi a invalizilor, de reabilitare a victimelor represiunilor politice, a comisiilor privind respectarea drepturilor copiilor şi a minorităţilor naţionale.