Vicepreședinții raionului

Gheorghe GANCEAR

Data, luna, anul naşterii: 06 mai 1956

Studii: 

 • 1977-1980, Tehnicumul de Construcţii din or. Chişinău, specialitatea «Construcţia industrială şi civilă» (calificare: tehnician-constructor).

Atribuţii de serviciu:

 • Coordonează activitatea Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, Arhitectului-şef al raionului, Întreprinderii Municipale „FlorArh”; Instituţiilor Medico-Sanitare Publice;
 • Contribuie la buna colaborare a Oficiului Cadastral Teritorial, Inspecţiei pentru calitatea construcţiilor, filialei raionale „Moldtelecom”, filialei raionale SA ”Red-Nord”, întreprinderilor de gazificare (inclusiv SRL ”Flor-Gaz”), întreprinderilor de transport a pasagerilor şi mărfurilor, gărilor de căi ferate şi auto, întreprinderilor de construcţie, Inspectoratului Energetic de Stat, Secţiei Situaţii Excepţionale;
 • Chestiunile privind conlucrarea cu autorităţile publice locale de nivelul unu.

Program de audienţă a cetăţenilor: în fiecare zi de marţi, începînd cu ora 08:00 pînă la ora 12:00.

Date de contact:

0250 2-20-58 (anticamera), 067214771; ganceargi@gmail.com

Alim AFONIN

Data, luna, anul naşterii: 08 mai 1963

Studii: 

 • 1980-1985, Institutul de Inginerie şi Construcţii din Odesa (Ukraina), specialitatea «Construcţii agricole» (calificare: inginer-constructor);
 • 2004-2008, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea «Administraţie publică» (calificare: administraţie publică);
 • 2005-2008, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene din Chişinău, specialitatea «Relaţii internaţionale» (calificare: relaţii internaţionale).

Experienţă profesională:

 • 1985-1985, maistru, MSO Floreşti;
 • 1987-1988, maistru în secţia de construcţie, Fabrica de Zahăr Ghindeşti (r-nul Floreşti);
 • 1990-1997, locţiitor al inginerului şef în aparatul administrativ, Fabrica de Zahăr Ghindeşti (r-nul Floreşti);
 • 2000-2003, specialist principal în Direcţia APL a Consiliului judeţean Soroca;
 • 2003-2003, vicepreşedinte al raionului Floreşti;
 • 2003-2005, şef al Oficiului Teritorial Floreşti al Cancelariei de Stat;
 • 2005-2009, deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
 • 2009-2011, şef al Direcţiei teritoriale control administrativ Soroca, Ministerul Administraţiei Publice Locale;
 • 2011-2011, director, «Megadom Prim» SRL;
 • 2011-2012, director executiv, «Bisan-Cons» SRL;
 • 2012-2013, director, «Sergalim Grup» SRL;
 • 2013-2019, specialist, Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri Floreşti;
 • 2019-prezent, vicepreşedinte al raionului, Consiliul raional Floreşti.

Atribuţii de serviciu:

 • Coordonează activitatea Direcţiei Economie şi Atragere a Investiţiilor, Direcţiei Generale Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei;
 • Contribuie la buna colaborare a Casei Teritoriale de Asigurări Sociale, Inspectoratului Muncii pe raion, Agenţiei raionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Filialei raionale a Întreprinderii de Stat „Poşta Moldovei”, Secţiei Administrativ-Militare, Direcţiei raionale Statistică,  SA ”Servicii Comunale Floreşti”;
 • Activitatea întreprinderilor industriale, comerţului privat, dezvoltării business-ului mic şi mijlociu, reformelor economice, privatizării şi postprivatizării;
 • Colaborarea cu fondurile de investiţii.

Program de audienţă a cetăţenilor: în fiecare zi de miercuri, începînd cu ora 08:00 pînă la ora 12:00.

Date de contact:

0250 2-23-43, 067214770; alimafonin@gmail.com

Valeriu CEAPA

Data, luna, anul naşterii: 22 aprilie 1957

Studii: 

 • 1986-1989, Tehnicumul agricol din Birubidjan EAO, specialitatea: Zootehnie (calificare: zoolehnician).

Experienţă profesională:

 • 2015-2019, primar, Primăria oraşului Floreşti;
 • 2019-prezent, vicepreşedinte al raionului, Consiliul raional Floreşti.

Atribuţii de serviciu:

 • Coordonează activitatea Direcţiei Cultură, Turism, Tineret şi Sport şi Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie;
 • Contribuie la buna colaborare a întreprinderilor agricole şi industriei de prelucrare, Direcţiei raionale Securitate Alimentară, Inspectoratului pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”, Serviciului Ecologic raional, filiala Floreşti a Centrului de Sănătate Publică Soroca;
 • Chestiunile comerţului cooperatist şi achiziţionării producţiei agricole, reformelor economice în sectorul agroindustrial;
 • Chestiunile privind activitatea organizaţiilor obşteşti ale veteranilor, participanţilor: la războiul din Afganistan, conflictul armat din raioanele de est ale Republicii Moldova, lichidării consecinţelor avariei de la CAE Cernobîl, societăţilor orbilor şi a invalizilor, reabilitare a victimelor represiunilor politice.

Program de audienţă a cetăţenilor: în fiecare zi de joi, începînd cu ora 08:00 pînă la ora 12:00.

Date de contact:

0250 2-20-56, 067214772.