Înființarea plantațiilor forestiere – un factor important întru diminuarea riscurilor climaterice în producerea agricolă

La inițiativa Direcției Agricole a Consiliului Raional Floreşti și cu susținerea Inspecției Ecologice Florești, prin decizia Consiliului raional nr.08/09 din27.12.2016 a fost formată o comisie mixtă pentru inventarierea și identificarea terenurilor degradate destinate împăduririi, care în perioada 04-20 ianuarie curent a lucrat în toate primăriile raionului.

 

Componența comisiei:

 

Ciorbă Vitalie – șeful Inspecției Ecologice Florești.

Rotaru Iulian – specialist principal pe problemele planificării şi dezvoltării producţiei vegetale în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație

Drujcov Iurie – șeful filialei Florești a ÎS pentru protecția solurilor și îmbunătățiri funciare.

Gonța Vadim – specialist principal în probleme funciare și cadastru în cadrul Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional.

Gulii Serghei – șeful Ocolului Silvic Florești, reprezentant al ÎS”Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca”

Semeniuc Oleg – șeful Ocolului Silvic Cuhureștii de Sus, reprezentant al ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca”

Pînzaru Mihail – inginer-șef la ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca, Reprezentant al Agenției ”Moldsilva”.

 

Au fost identificate și coordonate cu APL de nivelul unu 1428 ha terenuri degradate destinate împăduririi.

Inclusiv:

 

Napadova                    –   26,0 ha

Băhrinești                    –   46,0 ha

Nicolaevca                   –   41,0 ha

Cașunca                       – 143,0 ha

Prajila                          –   84,0 ha

Cernița                         –   30,0 ha

Ciripcău                       –   25,0 ha

Putinești                      –   43,0 ha

Ciutulești                     – 125,0 ha

Rădulenii Vechi          –   45,0 ha

Coșernița                     –   21,0 ha

Roșietici                       –   64,0 ha

Cuhureștii de Jos        –     1,0 ha

Sănătăuca                     –   85,8 ha

Cuhureștii de Sus        –     4,0 ha

Sevirova                        –   30,0 ha

Cunicea                         – 19,45 ha

Ștefănești                     –   73,0 ha

Domulgeni                   –     3,0 ha

Temeleuți                     –     9,7 ha

Tîrgul Vertiujeni         –     9,0 ha

Ghindești                     –   69,0 ha

Gura Camencii            –   60,0 ha

Vărvăreuca                   –   97,0 ha

Gura Căinarului          –   33,0 ha

Văscăuți                        –     7,4 ha

Iliciovca                        –   12,0 ha

Vertiujeni                     – 15,66 ha

Izvoare                          –     2,0 ha

Zăluceni                        –     3,0 ha

Japca                             – 116,0 ha

or. Florești                    –     5,9 ha

Lunga                            –   35,0 ha

or. Mărculești               –     9,5 ha

Mărculești                     –   35,0 ha

Se va lucra cu APL de nivelul unu, cu consilierii locali și cu populația din satele raionului pentru împădurirea suprafeței nominalizate, fapt care în perspectivă va permite reducerea riscurilor climaterice asupra producerii producției agricole, dar și însănătoșirea mediului ambiant.

În scopul diminuării constrângerilor climaterice, în primul rând al riscurilor provocate de secetă, a eroziilor de apă și de vânt, dar și a remedierii fertilității solurilor, specialiștii direcției agricole au organizat pe 19 mai 2016 un seminar-practic cu participarea savanților de la ICCC ”Selecția”, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, a specialiștilor de la ÎS ”Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca”, unde s-a discutat larg și demonstrat în practică posibilitățile la nivel de primărie, de producători agricoli, pentru sporirea fertilității solurilor, reducerii riscurilor climaterice prin sădirea plantațiilor forestiere, a fâșiilor de protecție, prin aplicarea corectă a sistemelor de lucrare a solului, a sistemelor de fertilizare, a rotațiilor de culturi agricole în asolamente.

Ca urmare a seminarului – practic, în lunile iulie-august al anului precedent au fost întocmite cu IS ”Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca” contracte pentru împădurire a 154 hectare de terenuri degradate în primăriile or. Ghindești (85 ha), Alexeevca (16 ha), Gura-Camencii (43ha) și Văscăuți (10 ha).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *