Anunț pentru asociațiile de locatari: proiect de suport financiar și tehnic pentru finanțarea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor „Primele Rândunele”

Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”, în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, implementează un proiect de asistență tehnică pentru îmbunătățirea eficienței și securității energetice în Republica Moldova pentru perioada 2022-2024. 

Scopul proiectului este să contribuie la consolidarea securității energetice din Moldova prin îmbunătățirea eficienței energetice și stimularea dezvoltării surselor regenerabile de energie.

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în calitate de executant al proiectului de Asistență Tehnică pentru îmbunătățirea eficienței și securității energetice în Moldova, anunță lansarea unui concurs pentru identificarea Asociațiilor de locatari pentru a beneficia de asistență tehnică și financiară pentru finanțarea investițiilor în eficiența energetică a clădirilor în cadrul proiectului pilot „Primele Rândunele”. Proiectul respectiv urmează să pună bazele Fondului de eficiență energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Se invită persoanele interesate să participe în cadrul proiectului.

Astfel, vor fi selectate 20 de asociații de locatari (ACC, IMGFL, APLP, CCL) din toată țara care vor beneficia de următoarele oportunități:

 • să urmeze un curs de instruire privind organizarea internă și implementarea măsurilor de eficiență energetică într-un bloc de locuințe, precum și posibilitatea obținerii finanțării pentru asemenea investiții;
 • efectuarea unui audit energetic gratuit al clădirii (până la 10 proiecte);
 • să primească sprijin financiar și de consultanță în elaborarea devizelor de proiectare și implementarea măsurilor de eficiență energetică (1-3 proiecte). 

Lista măsurilor potențiale este prezentată în Anexa 1 la acest anunț, disponibilă mai jos.

Asociațiile care nu vor fi selectate pentru elaborarea documentelor proiectare și să implementeze măsuri de eficiență energetică în cadrul acestui proiect vor putea primi în continuare sprijin în obținerea de finanțare din Fondul pentru eficiența energetică în sectorul rezidențial din Moldova, care este programat să fie lansat în 2023.

Toate asociațiile selectate pentru a participa la proiect vor beneficia de consultanță pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică (aspecte juridice, tehnice, financiare), precum și (dacă este necesar) – asistență la reînregistrarea asociației de locatari în conformitate cu legislația Republicii Moldova, precum și asistență pentru soluționarea cofinanțării măsurilor de eficiență energetică și/sau atragerea unui împrumut de la organizații terțe (dacă este necesar).

Punerea în aplicare a acestor măsuri are o serie de beneficii pentru locatari:

 • Creșterea eficienței energetice a clădirii; 
 • Reducerea consumului de energie de la 20 la 50%;;
 • Reducerea facturilor la serviciile comunale (în primul rând la încălzire și apă caldă, inclusiv consumul de energie electrică);
 • Îmbunătățirea stării casei și condiții de trai mai confortabile (fără încălzire sau supraîncălzire);
 • Creșterea valorii de piață a proprietății;
 • Reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă;
 • Propria contribuție la independența energetică a țării.

Depunerea dosarului și criteriile de selecție a participanților

Participanți la proiect pot deveni asociațiile de locatari care au înregistrat juridic asociația, precum și grupuri de inițiativă din blocurile unde nu au fost înregistrate juridic asociații de locatari. Pentru a deveni participant la proiectul „Primele rândunele” trebuie să completați chestionarul de participare. Orice coproprietar activ al unui bloc poate completa informațiile necesare în chestionar.

Pentru aplicare asociațiile interesate trebuie să completeze formularul de aplicare accesând următorul link: Formular de aplicare

Termenul limită de recepție a aplicațiilor este 6 noiembrie 2022.

Cerințele de bază pentru asociațiile care aplică pentru proiect sunt expuse mai jos. Solicitantul trebuie să demonstreze corespunderea cu aceste criterii mai bine decât alți doritori de a participa la proiect.

Etapele de bază ale proiectului:

 • acceptarea cererilor de la proprietarii de locuințe
 • selectarea a 20 de participanți care îndeplinesc criteriile
 • prezentarea proiectului
 • selectarea asociațiilor pentru efectuarea de audituri energetice ale clădirilor, până la 10 clădiri (pentru asociațiile care demonstrează leadership și dorința de a implementa în continuare măsuri de eficiență energetică și disponibilitatea de a le cofinanța)

În ultima fază, vor fi selectate clădiri (1-3 proiecte în funcție de bugetul proiectului dat), pentru elaborarea documentației de proiect, devizelor și a lucrărilor de implementare a măsurilor de eficiență energetică. Această selecție se va face inclusiv în funcție de deciziile luate în cadrul adunărilor generale ale proprietarilor din blocurile locative prin care se confirmă disponibilitatea locatarilor de a implementa și finanța măsurile de eficiență energetică.

Informații de contact: pentru întrebări adiționale despre proiect și clarificări referitor la procesul de aplicare o puteți apela pe dna Corina Gaibu, tel: +373 69174909. 

Accesați informații detaliate și anexa 1

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *