Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Lucrătorului Justiției în Republica Moldova

Stimaţi jurişti din raionul Florești!

Tradițional, la 19 octombrie, marcăm Ziua lucrătorului Justiției. Acest eveniment constituie un prilej frumos de a ne exprima respectul și aprecierea angajaților din sistemul judiciar al raionului Florești pentru aportul adus la promovarea valorilor unei societăți democratice.

Marcarea acestei sărbători vizează și cetăţenii simpli, care au drepturi şi libertăţi fundamentale, consfinţite prin lege, deci este important ca juriștii să promoveze și să transmită buna experiență prin asigurarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, asigurarea unui stat de drept cu implicarea juriștilor profesioniști. Doar astfel se pot apăra interesele legitime ale societății, ale cetățenilor și se protejează drepturile și libertățile lor constituționale, se consolidează statalitatea și se combate corupția.

Cu deosebită gratitudine, adresez tuturor lucrătorilor din domeniul justiţiei din raionul Florești: judecători, procurori, avocaţi, notari, grefieri, precum şi reprezentanţilor societăţii civile, urări de sănătate, optimism, împliniri pe plan profesional şi personal, succese şi realizări în munca nobilă pe care o desfășurați.

Vă dorim perseverenţă, dedicaţie şi respect pentru oameni, iar eforturile depuse să aibă drept rezultat zidirea unui sistem de justiţie independent, performant şi credibil.

Cu deosebit respect,

în numele Consiliului raional,

Gheorghe GANCEAR, 

vicepreşedintele raionului

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *