Încorporarea în Serviciul Civil (de alternativă) în primăvara anului 2024

În conformitate cu Legea nr.156/2007 cu privire la organizarea  serviciului civil (de alternativă), cetățenii raionului Floreşti, care au împlinit vârsta de 18 ani și care, din diferite motive, doresc să execute serviciul civil (de alternativă) pot să se adreseze  la Consiliul raional Floreşti, Bd. Victoriei nr.2, bir. 408.

Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentând o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

În serviciul civil sunt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu vârstă de la 18 până la 27 de ani.

Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.), denumite în continuare angajator. Perioada serviciului civil se include în vechimea în muncă generală și specială.

Durata serviciului civil este de 12 luni. Pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni.

Primirea cererilor motivate (justificate) se va efectua în perioada: 01.02.2024-31.03.2024.

Telefon de contact:  (0250) 2-12-95, Tatiana Țugui.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *