Masă rotundă cu genericul: Prezentarea Raportului privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul Florești

Prezentarea Raportului privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul Florești

La data de 09 februarie 2024, în sala de ședințe a Consiliului raional Florești, a avut loc  masa rotundă  cu privire la „Prezentarea Raportului privind evaluarea cheltuielilor de tineret din raionul Florești”, organizat de către Asociația Obștească „Caroma Nord”. La eveniment au participat Vicepreședinții raionului, dl Martirosian Vrej și dna Aliona Cojocaru, angajații Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului raional Florești, dna Feodosia Bunescu, director, Proiectul Consiliului raional de Participare Florești „Politici publice incluzive”, dl Dumitru Stoica, director la Centrul Regional pentru Inițiative Sociale și Dezvoltare Durabilă, bibliotecari din raion și tineri.

A salutat audiența dna Aliona Cojocaru, dorindu-le participanților la întrunire mult succes în activitatea pe care o practică.

Dna Rodica Frecăuțanu, director executiv „Caroma Nord”, a vorbit despre misiunea asociației de a promova şi facilita participarea la nivel local a cetățenilor, inclusiv a tinerilor, pentru a contribui la dezvoltarea unei societăți civile bazate pe cetățenie activă.

Asociația Obștească „Caroma Nord” se implică, inclusiv în raionul Florești, susține persoanele care au nevoie de educație non-formală în procesul lor de atingere a obiectivelor personale și profesionale, prin facilitarea accesului la informații esențiale, abilități cheie care să corespundă potențialului lor, dezvoltă proiecte comunitare care să promoveze valorile și inițiativele civice în favoarea beneficiului public prin cooperarea cu alte organizații naționale şi internaționale.

Dl Adrian Lupușor, director executiv, Centrul Analitic Independent Expert Grup, a vorbit despre fenomenul migrației tinerilor. Dumnealui a subliniat că este mai multă nevoie de finanțare pentru centrele de tineret pentru a ajunge la scopurile propuse. Finanțarea centrelor de tineret este focusată pe activitatea lor, care trebuie să aibă un program bine stabilit.

Dna Liviana Frunză a vorbit despre avantajele aderării la Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.

Cu o prezentare de raport privind evaluarea cheltuielilor de tineret în raionul Florești pentru anul 2022 a venit reprezentantul Expert-grup, dl Banari Roman, a vorbit despre cheltuielile bugetare la nivel raional pentru un tânăr, a informat audiența despre evoluția cheltuielilor pe activități și structura cheltuielilor pe activități. Dna Feodosia Bunescu a venit cu un mesaj de îndemn de implicare mai activă a femeilor în proiecte sociale cu impact pentru tineret, ca să motivăm tinerii noștri de a rămâne și a activa acasă.

Serviciul Administrație Publică

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *