Anunţuri

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef/șefă direcție, Direcția Finanțe din cadrul Consiliului raional Florești

Urmare a desfășurării concursului la funcția publică vacantă de șef/șefă direcție, Direcția Finanțe din cadrul Consiliului raional Florești, învingătoare a concursului se consideră dna Pascaru Olesea, cu următoarele rezultate: Nota finală pentru proba scrisă – 10,00; Nota finală pentru interviu – 9,48; Nota finală la concurs – 9,74.

Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef/șefă direcție, Direcția Finanțe din cadrul Consiliului raional Florești

Urmare a desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef/șefă direcție,Direcția Finanțe din cadrul Consiliului raional Florești , conform rezultatelor obținute, sunt admiși la interviu: Pascaru Olesea, cu nota finală obţinută la proba scrisă – 10,00; Guguman Alesea, cu nota finală obținută la proba scrisă – 8,28 Interviul se va desfăşura …

Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef/șefă direcție, Direcția Finanțe din cadrul Consiliului raional Florești Read More »

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef/șefă a Direcției Finanțe

În legătură cu expirarea la data de 3 iulie 2024 a termenului-limită de depunere a dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef/șefă a Direcției Finanțe, comisia de concurs a examinat dosarele depuse și, conform condiţiilor de participare la concurs, au fost admise candidatele: Pascaru Olesea. Guguman Alesea.Proba scrisă se va …

Lista candidaților admiși la concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de șef/șefă a Direcției Finanțe Read More »

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist(ă) principal(ă) al/a Direcției Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor

Urmare a desfășurării concursului la funcția publică vacantă de specialist(ă) principal(ă) al/a Direcției Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor, învingătoare a concursului se consideră dna Carauș Elvira , cu următoarele rezultate: Nota finală pentru proba scrisă – 10,00; Nota finală pentru interviu – 8,96 ; Nota finală la concurs – 9,48.

Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist(ă) principal(ă) al/a Direcției Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor

Urmare a desfăşurării probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist(ă) principal(ă) al/a Direcției Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor, potrivit rezultatelor obținute, sunt admiși la interviu: Carauș Elvira, cu nota finală obţinută la proba scrisă – 10,00;. Interviul se va desfăşura la data de 01 iulie 2024, ora 14:50, în sala de ședințe …

Lista candidaţilor admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist(ă) principal(ă) al/a Direcției Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor Read More »