Funcții vacante: Aparatul Preşedintelui Raionului

Aparatul preşedintelui raionului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior în Serviciul Administraţie Publică

Urmare a expirării la data de 31 ianuarie 2022 a termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în Serviciul Administraţie Publică şi constatarea faptului că a fost depus un singur dosar, în conformitate cu prevederile pct. 46 din Anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern nr. 201/2009 …

Aparatul preşedintelui raionului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior în Serviciul Administraţie Publică Read More »

Aparatul preşedintelui raionului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior în Serviciul Administraţie Publică

Scopul general al funcției: Formarea și menținerea relațiilor de colaborare cu publicul în funcționarea eficientă a administrației publice locale de nivelul doi. Sarcini de bază: 1. Contribuirea și conlucrarea cu direcțiile, secțiile Consiliului raional și organele administrației publice locale de nivelul întîi, alte organizații, întreprinderi, instituții amplasate în teritoriul raionului; 2. Coordonarea organizării executării de către consiliile …

Aparatul preşedintelui raionului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist superior în Serviciul Administraţie Publică Read More »

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului raional Floreşti

Scopul general al funcției:  Organizarea eficientă și asigurarea legalității activității consiliului raional. Sarcinile de bază: 1. Organizarea activităţii Consiliului raional. Efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie, legalitatea actelor normative emise de Consiliul raional. 2. Asigurarea consultării publice a proiectelor de decizii cu caracter normativ ale Consiliului raional. Acordarea asistenţei metodice şi …

Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Secretar al Consiliului raional Floreşti Read More »