Date de contact

Aparatul Președintelui raionului

Nume, prenume, funcțiaContacte (0250)Poșta electronică
Anticamera2-20-58info@floresti.md
Tîltu Vasile, Președinte al raionuluipresedinte@floresti.md
Vlas Iurie, Vicepreședinte al raionului069016924
Martirosian Vrej, Vicepreședinte al raionului2-23-43
Cojocaru Aliona, Vicepreședinte al raionului2-20-56
Turculeț Daniel, Secretar al Consiliului raional2-20-57
067214774
Bobeico Serghei, Arhitect – şef2-06-78
067214775
Copacinschi Angela, Contabilă – şefă2-22-47
Ilieș Alina, Contabilă principală2-14-28
Budei Lilia, Contabilă superioară2-14-28
Auditor intern principal
Gaiciuc Dorina, specialistă principală2-20-58info@floresti.md
Dragulea Liuba, specialistă principală2-41-07
(fax)
*********
Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică
Anton Daniela, Şefă a secției2-12-63info@floresti.md
Colibabciuc Tatiana, Specialist principal2-41-39
Leșanu Nicolae, Specialist principal2-02-54
Gurdiga Valeriu, Specialist principal/specialistă principală2-02-54
Iuraș Tatiana, Specialist principal/specialistă principală2-12-95
Specialist principal/specialistă principală
Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică
Serviciul Administraţie Publică,
Rusu Silvia, Şefă a serviciului2-23-84
067263163
Țugui Tatiana, Specialistă principală2-12-95

*********
Serviciul Arhivăserviciularhiva.floresti@gmail.com
Morogai Oxana, Şef serviciu2-20-32
Sochircă Daniela, Specialist principal2-20-32
Tcaciuc Mariana, Specialist principal2-20-32
*********
Serviciul de deservire a clădirilor administrative ale Consiliului raional
Lungan Ada, Șef serviciu067214782

Direcția Generală Educație Cultură, Tineret și Sport

Nume, prenume, funcţia  Contacte (0250)Poșta electronică
Anticamera2-26-02dgefloresti@gmail.ru
Pantaz Diana, Şef Direcţie Generală2-14-67
Colța Rita, Şef adjunct Direcţie Generală
Cornea Rada, Contabil-șef2-64-17  
Balan Angela, Șef Direcţie Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă2-58-43
Calin Lilia, Șef Serviciu Politici Educaționale și Management2-57-23prescolarifloresti@gmail.com
Ţîbrigan Cristina, Șef Serviciu Management al Resurselor Umane și Relații cu Publicul2-01-59
Gheicean Lidia, Auditor intern2-58-73
Șarban Victor, Șef Serviciu Administrativ Auxiliar2-64-17
Isac Boris, Director, Şcoala de Arte Plastice2-18-74
Ceban Margareta, Director, Şcoala de Arte “Nicolae Sulac”2-28-89
Cușnir Ana, Director interimar, Muzeul de Istorie şi Etnografie2-61-68

Direcția Finanțe

Nume, prenume, funcţia  Contacte
(0250)
Poșta electronică
Anticamera2-64-09finante_floresti@yahoo.com
Pascaru Olesea, Şef interimar Direcţie2-28-48
Caminschi Eugenia, Şef-adjunct Direcţie2-28-40
Revencu Anatalia, contabil-șef2-42-21

Direcția Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor

Nume, prenume, funcțiaContacte
(0250)
Poșta electronică
directiaeconomiefr@gmail.com
Bogdan Natalia, Şef Direcţie2-01-74
Stratulat Elena, Specialist principal2-20-03
Chetraru Diana, Specialist principal2-20-03
*********
Serviciul Atragere a Investiţiilor
2-01-74
, Specialist principal

Direcția Agricultură și Alimentație

Nume, prenume, funcţia  Contacte
(0250)
Poșta electronică
daafr@mail.ru
Tocan Veaceslav, Şef Direcţie2-20-50
Gorbievschi Tatiana, Specialist principal2-29-00
Balan Elena, Specialist principal2-28-41
, Specialist principal2-29-00
*********

Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru

Nume, prenume, funcțiaContacte
(0250)
Poșta electronică
constructii.floresti@yahoo.com
Șoșu Igor, Șef direcție2-12-81
Lozan Sabina, Specialist principal2-00-08
Donica Grigore, Specialist principal2-07-83
Gonţa Vadim, Specialist principal, relaţii funciare şi cadastru
Patraș Olga, Specialist principal2-00-08