Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei

MD – 5001, Republica Moldova, orașul Florești, bd. Victoriei nr. 2, Consiliul Raional Floreşti, etajul 1

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este o subdiviziune structurală în subordinea Consiliului raional Floreşti.

Scopul direcției este de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor în dificultate, prin asigurarea asistenței sociale în raza unității administrativ-teritoriale în care activează. În vederea realizării acestui scop, prioritare sînt următoarele obiective:

 • dezvoltarea şi administrarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și strategiile din domeniu;
 • satisfacerea necesităților sociale ale persoanelor și grupurilor aflate în dificultate;
 • implementarea unor programe specifice privind protecția copiilor şi familiei și protecția persoanelor cu dizabilități.

Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este responsabilă de identificarea persoanelor defavorizate şi acordarea serviciilor sociale calitative, ajutorului social, material și pentru perioada rece a anului, în scopul ameliorării condiţiilor de trai. Promovează politica statului în domeniul respectiv şi asigură aplicarea legislaţiei la nivel teritorial.

Obiective strategice:

 • Formarea profesională şi dezvoltarea continuă a aptitudinilor şi competenţelor personalului care activează în sistemul de asistenţă socială;
 • Reintegrarea şi reabilitarea socială a persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de ajutoare a familiilor vulnerabile;
 • Asigurarea dezvoltării sistemului de protecţie socială a copilului şi familiei.

Şef Direcţie Generală

Aurica BURLACU

Data, luna, anul naşterii: 29 august 1978

Studii:

 • 1995-2000, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea „Limba şi literatura română şi limba latină” (calificare: profesor de limba şi literatura română şi limba latină);
 • 2005-2009, Institutul Nistrean de Economie şi Drept din Bălţi, specialitatea „Drept”;
 • 2018-2020, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, master în Asistenţă Socială, specializarea „Managementul serviciilor sociale şi de sănătate” .

Experienţă profesională:

 • 2003-2003, lucrător, Î.I. „Rusnac” din or. Bălţi;
 • 2003-2008, bibliotecar, Gimnaziul Gura Căinarului, r-nul Floreşti;
 • 2008-2013, asistent social al CASCF pe lîngă Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei Floreşti;
 • 2013-2014, director al CASCF pe lîngă Direcţia Asistenţă Socială, Sănătate şi Protecţia Familiei Floreşti;
 • 2014-2021, specialist principal, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din cadrul Consiliului raional Floreşti;
 • 2021-prezent, şef, Direcţia Generală Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei din cadrul Consiliului raional Floreşti.

Sarcini de bază:

 • Asigurarea organizării activităţii direcţiei;
 • Executarea controlului asupra executării bugetului direcţiei;
 • Elaborarea obiectivelor individuale şi evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, stabilirea sarcinilor, funcţiilor şi competenţelor subalternilor;
 • Implementarea cadrului normativ privind domeniul de politică socială a Republicii Moldova în raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Participarea la prelucrarea şi testarea documentaţiei pentru cadrul legal-normativ naţional cu ajutor social;
 • Coordonarea executării prevederilor Strategiei Naţionale privind dezinstituţionalizarea copiilor în raion.

Şef-adjunct Direcţie Generală

Petru RUSU

Data, luna, anul naşterii: 18 iunie 1956

Studii:

 • 1973-1977, Institutul Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, specialitatea „Limba şi litaratura moldovenească” (calificare: profesor de limba şi literatura moldovenească în şcoală medie).

Experienţă profesională:

Sarcini de bază:

 • Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea impactului privind implementarea politicilor sociale în raza unităţii administrativ-teritoriale;
 • Acordarea asistenţei metodologice specialiştilor în domeniul social, consolidarea capacităţilor de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor sociale în raion;
 • Efectuarea analizei ex-ante şi ex-post a impactului politicilor în domeniu, identificarea direcţiilor prioritare de dezvoltare şi modernizare a sistemului;
 • coordonarea şi asigurarea gestionării eficiente a serviciilor şi prestaţiilor sociale conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova;
 • Sensibilizarea opiniei publice referitor la prevenirea violenţei şi traficului de fiinţe umane.