Servicii publice desconcentrate în raionul Floreşti

 

Nr.

d/o

           Denumirea serviciului Numele,prenumele

conducatorului

Telefon
1 Inspectoratul raional de poliţie Pozneacov Alexandru

 

Leşanu Nicolae

 

Ghiba Oleg

060670001

060099804

2-28-80

069352738

2-53-07

069117672

2-53-03

2 Centrul raional de Sănătate Publică Tumuş Gheorghe 069414257

2-31-01

3 Secţia administrativ-militară Stan Iulian 079921982

2-20-27

4 Secţia situaţii exepţionale Armaş Vladimir 079905713

068383836

2-63-34

5 Casa teritorială de Asigurări sociale Vasilachi Nina 069673179

2-42-03

6 Inspectoratul fiscal de stat Şaramet Iurie 060903155

2-26-82

7 Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentară Prodan Alexandru 069171585

2-20-10

8 Inspectoratul teritorial de muncă Gusac Serghei 069501849

2-05-88

9  

Inspectoratul pentru supravegherea

tehnicii

Moroşan Serghei 06978261

2-02-04

10 Insectoratul energetic de stat Goncearuc Vitalie 069303450

2-25-72

11 Biroul de evidenţă şi Documentare a populaţiei Vacarciuc Mihail 069358626

2-63-76

12 Oficiul teritorial stare civilă Revenco Elena 069201814

2-60-09

13 Biroul de evidenţă şi înmatriculare a transportului Manole Igor 069154448

2-61-94

14 Inspecţia ecologică Ciorbă Vitalie 060600760

2-00-94

15 Agenţia teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gusac Irina            069981083

2-68-95

2-01-34

16 Direcţia statistică Gustoi Eugen 069134939

2-23-08

17 Oficiul poştal Floreşti Petrova Ludmila 068913777

2-22-70

18 Trezoreria teritorială Floreşti Bujac Ala 069624499

2-26-00

19 Direcţia raionallă Î.S.,,Servicii de pază a MAI” Zelinschii Iurii 079427913

2-28-58

20 Inspectoratul de stat în construcţie Vascauţan Valentin 078800451
21 Serviciul de Informaţie şi Securitate Creţu Victor

 

Mahu Ianuş

060020301

2-10-16

068138399

2-21-13

22 Oficiul Cadastral Teritorial Spoială Claudia 069326868

2-19-23

23 Biroul de evidenţă şi Documentare a populaţiei Sănătăuca Carauş Alexandru 66-5-56
24 Oficiul Stare Civilă Sănătăuca Botnariu Marcela 62-2-36
25 Serviciul de Salubrizare Rusu Nicolai 069104407