Planul de amenajare al teritoriului raionului Floreşti (PATR)

Planul de Amenajare al Teritoriului Raionului este documentul coordonator în dezvoltarea armonioasă a tuturor componentelor teritoriului, care include localităţile urbane şi rurale, în corespundere cu statutul şi rolul socio-economic în sistemul de localităţi şi este parte din Planul de amenajare a teritoriului naţional, în general.

Planul de Amenajare al Teritoriului Raionului stabileşte parametrii principali al potenţialului socio-economic, prevede direcţiile şi volumul utilizării resurselor naturale şi reglementează zonarea funcţională a teritoriului – ca temei pentru utilizarea optimă a acestuia cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului.