Oraşul Ghindeşti

Orașul Ghindești din raionul Florești este situat spre nord, la 113 km de Chișinău și la 14 km de orașul Florești.

Stema localității

 

Stema orașului Ghindești a fost aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc Ghindeşti nr.4/03 din 23.08.2018. 

Blazonare

În câmp albastru, o cheie în pal, de argint, acostată de două sfecle de zahăr de aur. Scutul timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri.

Drapelul localității

Drapelul orașului Ghindești a fost aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc Ghindeşti nr.4/03 din 23.08.2018.

Descriere

Drapelul reprezintă o pânză restangulară (2:3) albastră, purtând în mijloc, într-o orlă de scut, antic, albă, o cheie în pal, de asemenea albă, acostată de două sfecle de zahăr, galbene.

Legenda localității

La 28 iunie 1952, Consiliul de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM) a aprobat proiectul edificării unei fabrici de zahăr în raionul Florești, lângă satul Ghindești, deoarece aici se profila centrul unei mari zone de cultivare a sfeclei de zahăr, iar întreprinderi pentru prelucrare nu prea erau, în afară de două fabrici mici la Bălți și Rîbnița. Aici era o stație de cale ferată, unde duceau cele mai importante drumuri, care legau localitatea cu o mulțime de sate din raioanele Soroca, Telenești, Orhei, Rezina, Vertiujeni și Cotiujeni.

Odată ciu edificarea fabricii de zahăr, care a durat din 1952 până în 1956, a căpătat conturi și noul orășel: s-au construit case de locuit, magazine, o cantină, școală medie, gradiniță de copii, spitalul, oficiul poștal.

La 12 august 1956, localității i s-a conferit statutul de orășel cu denumirea „Leninschii”. La 9 septembrie a aceluiași an, au avut loc primele alegeri în sovietul de orășel de deputați ai poporului. În 1992, numele orășelului a fost schimbat din „Leninschii” în „Ghindești”, astfel recunoscându-se dreptul la nume al satului pe moșia căruia a fost inființat. În 1998, i-a fost conferit statut de oraș în cadrul județului Soroca. În prezent, orașul Ghindești este în componența raionului Florești.

Hramul localității

Hramul orașului este stabilit la 8 noiembrie, ziua Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie (Dumitru), instituit prin decizia Consiliului orășenesc Ghindești nr. 6/06 din 15.11.2017.

Suprafața totală

Suprafața totală a orașului Ghindești este de 365,92 ha, dintre care:

 • terenuri proprietate publică a statului – 21,43 ha;
 • terenuri proprietate publică UAT – 278,6 ha;
 • terenuri proprietate privată – 65,53 ha.

Populația

La situația din 01.01.2022, populația totală a orașului Ghindești constituie 1.814 locuitori.

Piața forței de muncă

Populație aptă de muncă – 1.482 persoane.

Agricultura

Orașul Ghindești nu dispunde de terenuri agricole.

 • gospodării ale populației – 1.030;
 • grădini extravilan – 30,4 ha;
 • fondul de rezervă – 20,22 ha.

Economia

În orașul Ghindești activează:

 • unități comerciale – 8;
 • farmacii – 1;
 • stații PECO – 1;
 • stații de întreținere și reparație a autovehiculelor – 1;
 • restaurante – 1;
 • întreprinderi ce prestează servicii de transport – 1;
 • fabrici de bere – 1.

Infrastructura

 • lungimea totală a drumurilor – 11,3 km;
 • drum asfaltat – 7 km;
 • drum în variantă albă – 4,3 km;
 • drum fără nici o acoperire – 0 km.

Apeduct, canalizare, gazificare

Lungimea totală a apectului centralizat – 16,65 km.

Suprafața sistemului de canalizare – 10,9 km (720 beneficiari folosesc acest serviciu).

Sunt conectate la rețeaua de aprovizionare cu gaze naturale – 430 de gospodării și 4 instituții publice. Lungimea traseului – 20 km.

Telecomunicații

Telefonia fixă în localitate este asigurată de către SA „Moldtelecom”.

Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell și Unite.

Educație

În orașul Ghindești activează:

* Gimnaziul „Mihai Eminescu”, cu următoarea componență:

 • structura pe clase – 14;
 • elevi încadrați – 300;
 • profesori – 24;
 • personal auxiliar – 13.

* Instituția de Educație Timpurie (IET) „Guguță”, cu următoarea componență:

 • cadre didactice – 9;
 • copii – 150;
 • personal auxiliar – 16.

Ocrotirea sănătății

În orașul Ghindești activează IMSP „Centrul de Sănătate Ghindești”, în frunte cu dna Siminovici Ludmila. De servicii medicale acordate de Centrul de Sănătate beneficiază toată populația din oraș și localitățile din vecinătate.

Protecția socială

De asistență socială beneficiază 28 de familii social vulnerabile din localitate.

 • familii cu mulți copii – 15;
 • familii cu copii cu dizabilități până la vârsta de 18 ani – 5;
 • persoane cu dizabilități – 77;
 • copii aflați în situație de risc – 17;
 • familii monoparentale – 28;
 • familii dezorganizate – 4;
 • persoane încadrate în Serviciul îngrijire la domiciliu – 7;
 • persoane care beneficiază de Serviciul Echipa Mobilă – 1.

Cultura

În orașul Ghindești activează ansamblul folcloric „Struguraș moldovenesc’, ansamblul de dans „Ghindeșteanca”, cercul de aviomodelism „Ikar” și soliști individuali.

De monumente istorice orașul nu dispune.

Instituții bancare

în orașul Ghindești activează filiala SA „Moldindconbank”.

Societăți obștești

 • Asociația Părinților și pedagogilor „Viitorul Copiilor”;
 • Asociația Obștească „Copiii – viitorul nostru”.