Oraşul Ghindeşti

1.Denumirea localitatii Oraşul Ghindeşti

 1. Legenda oraşului

Situat   spre nord la kilometrul 113 de Chişinău şi la 14 km de centrul raional Floreşti.

Întins pe o suprafaţă de 365,92 ha .

Populaţia constitue la situaţia de 01.01.2016 – 1978 persoane.

La 28 iunie 1952, Consiliul de Miniştri al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a aprobat proiectul edificării unei fabrici de zahăr în raionul Floreşti, lîngă satul Ghindeşti, fiindcă aici se profila centrul unei mari zone de cultivare a sfeclei de zahăr, iar întreprinderi pentru prelucrare nu prea erau, în afară de două fabrici mici la Bălţi şi Rîbniţa. Aici era o staţie de cale ferată, încoace duceau cele mai importante drumuri,care legau localitate cu o mulţime de sate din raioanele Soroca,Teleneşti, Orhei, Rezina, Vertiujeni, Cotiujeni.

Odată cu edificarea fabricii de zahăr care a durat din 1952 pînă în 1956 a căpătat conturi clare şi noul orăşel:s-au construit case de locuit, magazine, o cantină, şcoală medie, grădiniţa de copii, spitalul oficiul poştal.

La 12 august 1956 localităţii i s-a conferit statutul de orăşel cu denumirea Leninschii. La                             9 septembrie ale aceluiaşi an au avut loc primele alegeri în sovietul de orăşel de deputaţi ai poporului.

În 1992 numele orăşelului a fost schimbat din Leninschii în Ghindeşti, astfel recunoscîndu-se dreptul la nume al satului pe moşia căruia a fost înfiinţat.

În 1998 i-a fost conferit statut de oraş în cadrul judeţului Soroca.

 

3.Hramul:08 Noiembrie

4.Paşaportul or. Ghindeşti

Scurt istoric:La 12 august 1956 s-a format localitatea cu statut de orăşel cu denumirea Leninschii. În 1992 numele orăşelului a fost schimbat în Ghindeşti. În 1998 i-a fost conferit statut de oraş în cadrul judeţului Soroca.

 

Suprafaţa totală: Oraşul Ghindeşti are o suprafaţă de 365,92ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 21,5 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 280,52 ha ,
 • teren proprietate privată – 63,9 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 2354 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 1066
 • femei – 1288

Piaţa forţei de muncă:Populaţia aptă de muncă – 1189 persoane

Agricultura:În teritoriul comunei Ciutuleşti sint inregistrate şi gestionate 3267.94 ha de teren agricol , din care:

 • Loturi pentru legumicultură – 9,45 ha,
 • SA „IALTOP” – 3,8 ha,
 • Grădini extravilante – 16,56 ha.

Economia:În oraşul Ghindeşti activează 16 magazine mixte, 2 baruri, 1 staţie de alimentare peco şi întreprindere care acordă servicii de transport.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Nu dispune

Investiţii şi  procesul investiţional:

 

În anul 2008 a fost implementat proiectul „Salubrizarea oraşului Ghindeşti” în sumă de 100 mii lei, cu finanţare de la Fondul Ecologic.

În anul 2009 a fost implementat proiectul „Reabilitarea sistemului de apă” în sumă de 663 mii lei, cu finanţare de la Fondul Ecologic.

În anul 2013 se implementează proiectul „Reabilitarea sistemului de apă” în sumă de 2400 mii lei , cu finanţare de la BERD.

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 11,3 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 6,8
 • drum în variantă albă, km – 4,5

 

 • Apeduct: În anul 2009 a fost renovată reţeaua de aprovizionare cu apă potabilă şi conectaţi la reţea 520 beneficiari.
 • Canalizare: La momentul actual sunt conectaţi la sistemul de canalizare 720 de beneficiari.
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 427 gospodării şi 4 istituţii publice.
 • Telecomunicaţii:Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 512 abonaţi şi la 420 la internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În oraşul Ghindeşti activează Liceul Teoretic „M. Eminescu”.

 • structura pe clase – 12
 • elevi încadraţi – 373  
 • profesori – 40
 • personal auxiliar – 13

În or. Ghindeşti activează o grădiniță de copii cu un număr de 130.

Ocrotirea sănătaţii: În or. Ghindeşti activează Centrul de Sănătate Ghindeşti. Serviciile medicale acordate de Centrul de Sănătate cuprinde toată populaţia din oraş.

Protecţia social: De asistenţă socială beneficiază: 13 familii social vulnerabile, 16 familii cu mulți copii, 5 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 98 invalizi de boală generală, 15 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: În or. Ghindeşti activează ansamblul folcloric „Struguraş”, ansamblul „Trio”, ansamblul instrumental „Struguraş”, cercul de aviomodelism „Icar” şi solişti individuali.

Monumente Istorice: Nu dispune

Zăcăminte: Nu dispune

Instituții bancare: În or. Ghindeşti activează filiala Nr.17 a SA „Banca de Economii”.

Societăți obștești: Asociaţia Părinţilor şi pedagogilor „Viitorul Copiilor”

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • construcţia unui bloc adăugător la Grădiniţa de copii „Guguţa” şi schimbarea sistemului de încălzire;
 • schimbarea integrală a sistemului de canalizare în oraş;
 • reparaţia interioară a Casei de Cultură din or. Ghindeşti.

 

 1. Mihail BULAT, primarul orasului, născut la 20 august 1961, tel.serviciu- 025071535, mob.069358536

primar

 1. Lista angajaţilor primăriei or. Ghindeşti

 

 • Secretar al consiliului local- Rodica CHIRA, tel. serviciu.0250 71140
 • Contabil-şef-Nadejda TODIRAŞ,tel.serviciu 025071539
 • Specialist –Nadejda GUŢANU, tel. serviciu 025070147
 • Specialist – Elena BALABAN,. tel. serviciu 025070147
 • Secretar- dactilograf- Boris POPOVICI, tel. serviciu 025070147
 1. Lista consilierilor Consiliului orăşenesc Ghindeşti
 • Nicolae CUZIC – PDM
 • Ion MEREUŢĂ – PCRM
 • Ludmila SIMINOVICI – PDM
 • Ruslan COJOCARU – PP ”Partidul Nostru”
 • Iurie ZOSIM – PDM
 • Tatiana CARAUŞ – PCRM
 • Elena GROSU – PDM
 • Ala COJOCARU – PP ”Partidul Nostru”
 • Stanislav ERIOMENCO – PSRM
 • Arcadie AFONIN -PCRM
 • Nicolae SAMOIL – PDM

8.Poze simbolice

Без названия105 Без названия104 Без названия103