Comuna Cuhureştii de Sus

1.Denumirea localitatii: comuna Cuhureştii de Sus(satele:Unchitesti, Gara Unchitesti, Cuhurestii de sus)
2. Legenda localtatii
Satul Cuhureștii ( întîlnit și sub forma Cuhareuți sau Cuharevși) este atestat pentru prima dată într-un document din data de 20 decembrie 1437 într-o carte domnească de voievozii Ilie și Ștefan, urmașii lui Alexandru cel Bun în proprietatea lui Mihail de la Dorohoi. La 17 octombrie 1483, pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, satul Cuharești e menționat ca localitate de hotar cu Unchitești, a Principatului Moldovei.
Prin tratatul de pace de la București, semnat la 16/28 mai 1812, între Imperiul Rus și Imperiul Otoman, la încheierea războiului ruso-turc din 1806-1812, Rusia a ocupat teritoriul de est al Moldovei dintre Prut și Nistru, pe care l-a alăturat Ținutului Hitin și Basarabiei/ Bugeacului luate de la Turci, denumind ansamblul Basarabia( în 1813) și transformîndu-l într-o gubernie î, capitala fiind la Chișinău.
La sfîrșitul sec. Al XVIII_lea, satul a devenit proprietatea boierilor Radu Bogdan și Dumitrache Mileghi. Bogdăneștii și Milegheștii vor stăpîni împreună Cuhureștii de Sus pînă la sfîrșitul sec XIX, de numele lor fiind legată creșterea și modernizarea acestei comune. Iaon C. Bogdan a fost cel care în anii 1849-1850 repară biserica de piatră, cu același hram Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, sfințită la 1874.
Ultimii proprietari ai satului au fost copiii lui Ioan C. Bogdan: Eugenia, Vasile și Alexandrina. Pe vremea lui Vasile Bogdan( 1859-1912) au fost deschise școlile primare de zemstfă la Cuhureștii de Sus ( cu clasa de meserii, 1886) , s-a construit clădirea școlii primare(1950), o moară, fabrica de cărămidă, ambulatorul și alte edificii importante, unele existente și astăzi.

Comuna Cuhureștii de Sus este amplasată în regiunea de est a raionului Florești și este situat la 47.9211- latitudine nordică, 28.5536- longitudine estică, altitudine de 231 metri față de nivelul mării. Nemijlocit localitattea are o suprafață de 2.8 kilometri pătrați, cu un perimetru de 8.57 km. În documentele istorice comuna se atestă  înființată în anul 1846.

Din componența comunei fac parte 4 localități: Cuhureștii de Sus, Unchitești, Gara Unchitești și Nicolaevca. Suprafața totală a localităților din cadrul comunei alcătuiește aproximativ 4.99 kilometri pătrați. Comuna Cuhureștii de Sus are o suprafață totală de 36.03 kilometri pătrați, fiind cuprinsă înt-un perimetru de 39.17 km. Fondul funciar al comunei este de circa 5659 ha.

Comuna se află la o distanță de 130 km de orașul Chișinău, la 45 km de Soroca, 30 km- Florești și 6 Km pînă la Gara Unchitești( Stația de Cale Ferată). Comuna Cuhureștii de Sus este traversată de drumul național R54 care face conexiune cu drumul Național M2 pe unde se asigură legătura cu or Florești.

Comuna este delimitată la nord cu teritoriul satului Napadova, la sud  cu comuna Cotiujenii Mari( r. Șoldănești), la vest cu satul  Văscăuți, la est cu comuna Cuhureștii de Jos.

3. Hramul:21 Noiembrie

5. Lupan Valeriu, primarul comunei, a.n.06.06.1955, nr. de contact: 0250-57-236б mob: 060039588


6.Lista Angajatilor
Asistent social – Cîșlari Nadejda 086720883
Secretar – Cobzaru Olga 069708457
Contabil Şef – Gamurari Valentina 069636300
Inginer cadastral – Bajura Iurii 060467233
Perceptor fiscal – Gromovenco Liubovi 069 056303
Specialist în evidenţa militară,tineret şi sport – Gorgan Vadim 060250648
Arhivar – Lupan Elena 069614551

7.Lista Consilierilor:

 

Funcţia Numele prenumele Apartenenta politica
Secretarul consiliului Cobzaru Olga Fără apartenență politică

 

Consilier Cîşlari Nadejda PCRM
Consilier Tumuruc Galina PCRM
Consilier Gorgan Ecaterina PCRM
Consilier Olaru Mihail PCRM
Consilier Usatîi Mihail PCRM
Consilier Dadu Serghei PCRM
Consilier Gaiu Petru PLDM
Consilier Ţurcan Maria PCRM
Consilier Jemna Serghei PLDM
Consilier Olaru Igor PLDM
Consilier Vieru Natalia PCRM

8.Poze simbolice