Comuna Ciutuleşti

1.Denumirea localitatii, Comuna Ciutuleşti (satele: Ciutulesti, Ion Voda, Sîrbeşti, Mărineşti)

2.Legenda localitatii

Prima atestare documentară a satului Ciutuleşti anul 1754, dar ca localitatea a fost înfiinţată prin anii 1588 cu denumirea de Visterniceni . În anul 1623 este proprietatea lui Manolache mare vameş . Ciutuleştii s-a dezvoltate pe pămînturile ce au aparţinut marelui cărturar Miron Costin , iar apoi au trecut moştenire fiicei sale . În anul 1774 satul este înregistrat în cadrul recesămîntului general şi aparţinea lui Iordache Cantacuzino , fost mare spătar . Familia Cantacuzino a contribuit la dezvoltarea localităţii fiind construite două biserici , şcoală parohială , sînt plantate cele mai bune livezi şi vii de soiuri europene , care serveau drept exemplu pentru toată regiunea de nord al Moldovei . Începînd cu anul 1788 Ciutuleştii au fost stăpîniţi de Boierul Dimitrie Răleanu , care a contribuit mult la amenajarea localităţii fiind amenajate biserici frumoase şi conacul boieresc .

În secolul XIX a fost construit pod peste Răut , au fost finanţate şcoala parohială , a fost construit spitalul din sat. Din 1905 în sat era legătură telefonică şi activau 4 mori de vînt . În acea perioadă satul era stăpînit de familia Casso , care erau nobili cărturari şi au contribuit mult la ridicarea nivelului de trai al localităţii .

În perioada sovietică au fost devastate toate conacurile boiereşti , au fost distruse bisericile şi acaparate toate averile boierilor .

Ce-a mai neagră filă a satului a fost al II Război Mondial , dar şi deportările din anii 1947-1951, cînd au fost represaţi o bună parte a familiilor de răzeşi din comună , care n-au fost loiali puterii sovietici , nedreptăţiţi şi progoniţi fără milă . La moment în viaţă au rămas numai 4 persoane reabilitate .

Începînd cu anul 1989 a fost reconstruită biserica din piatră , care a fost începută încă în anii 1938-1940 . S-a redeschis biserica de iarnă şi si-a reînceput activitatea Biserica din satul Ciutuleşti .

În satele Ion Vodă , Mărineşti şi Sîrbeşti la fel au fost devastate locaşurile sfinte – biserici şi Mănăstirea de la Sîrbeşti , care nu au mai fost reconstruite .

Actual conducîndu-se de prevederile legale în comună activează mai multe culte – creştini ortodocşi , evangheliştii , martorii lui Iegova .

 

 1. Hramul:08 Noiembrie

4.Paşaportul Comunei Ciutuleşti

Scurt istoric:Prima atestare documentară a satului Ciutuleşti anul 1754, dar localitatea a fost infiinţată prin anii 1588 cu denumirea de Visterniceni. În anul 1623 este proprietate a lui Manolache mare vameş. Ciutuleştii s-a dezvoltat pe pămînturile ce au aparţinut marelui cdrturar Miron Costin , iar apoi au trecut moştenire fiicei sale. In anul 1774 satul este inregistrat in cadrul recesămîntului general şi aparţinea lui Iordache Cantacuzino, fost Mare Spătar. Familia Cantacuzino a contribuit la dezvoltarea localităţii fiind construite două biserici, şcoală parohială, sînt plantate cele mai bune livezi şi vii de soiuri europene , care serveau drept exemplu pentru toată regiunea de nord al Moldovei. Incepînd cu anul 1788 Ciutuleştii au fost stăpiniţi de Boierul Dimitrie Răleanu, care a contribuit mult la amenajarea localităţii fiind amenajate biserici frumoase şi conacul boieresc.

In secolul XIX a fost construit pod peste Răut, au fost finanţate şcoala parohială, a fost construit spitalul din sat. Din 1905 in sat era legătură telefonică şi activat 4 mori de vînt. in acea perioadă satul era stăpinit de familia Casso, care erau nobili cărturari şi au contribuit mult la ridicarea nivelului de trai al localităţii.

În perioada sovietică au fost devastate toate conacurile boiereşti, au fost distruse bisericile şi acaparate toate averile boierilor.

Ce-a mai neagră filă a satului a fost al II Război Mondial, dar şi deportările din anii 1947-1951, cînd au fost represaţi o bună parte a familiilor de răzeşi din comună, care n-au fost loiali puterii sovietici, nedreptăţiţi şi prigoniţi fără milă. La moment în viaţă au rămas numai 4 persoane reabilitate .

Începind cu anul 1989 a fost reconstruită biserica din piatră, care a fost incepută incă in anii 1938-1940. S-a redeschis biserica de iarnă şi şi-a reinceput activitatea Biserica din satul Ciutuleşti. In satele Ion Vodă , Mărineşti şi Sirbeşti la fel au fost devastate locaşurile sfinte – biserici şi Mănăstirea de la Sirbeşti , care nu au mai fost reconstruite.

Actual conducindu-se de prevederile legale în comună activează mai multe culte – creştini ortodobcşi, evangheliştii , martorii lui Iegova.Majoritatea populaţiei fiind creştini ortodocşi .

 

Suprafaţa totală: Comuna Ciutuleşti are o suprafaţă de 5236.41 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 323,87 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 1055,75 ha ,
 • teren proprietate privată – 3856.79 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 3061 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 1451,
 • femei – 1610 .

Piaţa forţei de muncă:Populaţia aptă de muncă – 1897 persoane

Agricultura:În teritoriul comunei Ciutuleşti sint inregistrate şi gestionate 3629,17 ha de teren agricol , din care:

 • SC ,,Melentagro,, SRL – 2242.76 ha,
 • ÎI „Socolovschi Gheorghe” – 95 ha,
 • Gospodării ţărăneşti – 1027,3 ha,
 • Grădini extravilante – 264,11 ha.

Economia:În comună activează 15 magazine mixte, 1 moară şi 4 oloiniţe.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii:Planul strategic de dezvoltare social-economică a comunei Ciutuleşti a fost elaborat şi aprobat de consiliul local la 27.03.2012, cu suportul financiar şi informaţional, metodoligic al FISM-lui .

Investiţii şi  procesul investiţional:

 

Gazificarea gimnaziilor din comună :

Gimnaziul Ciutuleşti , Ion-Vodă, Sîrbeşti – lucrări finanţate de Consiliul Raional Floreşti.

Lucrări de proiectare a reconstrucţiei grădiniţei din s.Ciutuleşti – 97mii lei, finanţat din bugetul raional ;

Renovarea grădiniţei de copii „Andrieş” din s. Ciutuleşti – 1850 mii lei, din care

 • 875 mii lei din partea FISM,
 • 900 din partea bugetului raional,
 • 34 mii lei contribuţia în numerar din partea comunităţii,
 • 41 mii lei din bugetul local.

Montarea colectoarelor solare la grădiniţa de copii „Andrieş” – 105,3 mii lei, proiect finanţat de FISM, din care 18,7 mii lei contribuţia comunităţii achitată din bugetul local.

Renovarea casei de cultură Ciutuleşti – 182 mii lei, lucrări finanţate de bugetul raional.

Construcţia Centrului de Sănătate Ciutuleşti – 2500 mii lei, proiect finanţat de Banca Mondială.

Lucrări de proiectare a sistemului de alimentare cu apă potabilă a satelor Ciutuleşti şi

Sărbeşti – 172 mii lei, finanţat din Bugetul de Stat pentru anul 2012.

Construcţia fîntînii arteziene şi turnului de apă din s. Ciutuleşti – 496,1 mii lei, din care 378 mii lei finanţat din Bugetul de Stat, 118 mii lei finanţat din bugetul local.

Construcţia fîntînii arteziene şi turnului de apă din s. Sîrbeşti – 415,8 mii lei, din care 30 mii lei finanţat din Bugetul de Stat, 300 mii lei finanţat din bugetul raional şi 86 mii lei finanţat din bugetul local.

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă în s. Ciutuleşti (tranşa II) – 753,2 mii lei, din care 300 mii lei finanţat din Bugetul de Stat – la moment valorificate, 453 mii lei contribuţia comunităţii şi bugetul local. Proiectul este în derulare.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri:Lungimea totală a drumurilor – 17,73 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 3,33
 • drum în variantă albă, km – 8,4
 • drum fără nici o acoperire – 6

 

 • Apeduct:În anul 2012 a fost renovată fîntîna arteziană şi construit turnul de apă din satul Ciutuleşti şi conectate la apeduct 3 instituţii.În anul 2013 sunt executate lucrări de extindere a reţelelor de apeduct în sat, vor fi conectate la apeduct 250 gospodării.
 • Canalizare:La momentul actual în sat 3 instituţii dispun de canalizare:Grădiniţa de copii, Centrul de Sănătate şi Gimnaziul Ciutuleşti. canalizarea este pentru fiecare obiect în parte şi sunt instalate haznale pentru acumularea apei folosite.
 • Gazificare:La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 3 gospodării şi 5 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 5 km.
 • Telecomunicaţii:elefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 704 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În comuna Ciutuleşti activează 3 gimnazii: Gimnaziul Ciutuleşti, Gimnaziul Ion Vodă şi Gimnaziul Sîrbeşti.

 • structura pe clase – 9
 • profesori – 43
 • personal auxiliar – 26

În comuna Ciutuleşti activează o grădiniță de copii în satul Ciutuleşti şi 3 grupe pregătitoare în s. Ciutuleşti, s. Ion Vodă şi s. Sîrbeşti.

Ocrotirea sănătaţii:În com. Ciutuleşti activează centrul de Sănătate Ciutuleşti şi 2 puncte medicale Sîrbeşti şi Ion Vodă . În aceste instituţii activează 5 medici, 13 asistenţi medicali, 6 infermieri şi 3 lucrători tehnici. Serviciile medicale acordate de Centrul de Sănătate cuprinde toată populaţia din comună.

Protecţia social:De asistenţă socială beneficiază: 315 familii social vulnerabile, 44 familii cu mulți copii, 168 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 155 invalizi de boală generală, 28 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura :Comuna Ciutuleşti nu dispune de colective artistice şi meşteri populari.

Monumente Istorice:Sunt protejate de stat şi înregistrate în Registrul monumentelor istorice următoarele obiecte : Biserica din s. Ciutuleşti, Monumentul Eroilor din s. Ciutuleşti şi Monumentul lui Ion Creangă.

Zăcăminte:Comuna Ciutuleşti are zăcăminte de argilă, nisip şi pietriş care nu se extrag în proporţii industriale.

 

Instituții bancare:În comuna Ciutuleşti activează filiala a SA „Banca de Economii”.

Societăți obștești: Nu dispune

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • renovarea drumurilor centrale şi locale;
 • extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de gaze;
 • crearea noilor locuri de muncă;
 • reconstrucţia cantinei la Gimnaziul Sîrbeşti;
 • reparaţia capitală a căminelor culturale din satele Ion Vodă şi Sîrbeşti;
 • renovarea sediului primăriei
 1. Burcă Igor ,primarul comunei, a.n. 01.05. 1971 , tel. 025038288

Burcă Igor

6. Angajatii primariei

Secretarul –               Rusu Maria , născută la 25.07.1970 , tel.025038268 ,

Contabil-şef                Colţa Eugenia , născută la 28.02.1959 , tel 025038301 ,

Specialist funciar       Rusu Dina , născută la 21.10.1981 , tel.025038268 ,

Specialist fiscal         Ciobanu Victoria , născută la 27.05.1977, tel.025038268 ,

Arhivar                        Sorocean Tatiana , născută la 14.06.1967 , tel.025038301

7. Lista consilierilor

 • Burcă Vladislav , PLDM,
 • Ciubotaru Viorica, PDM,
 • Garaz Aurica, PLDM,
 • Grigor Liliana, PLDM,
 • Grigor Maria, PLDM,
 • Lozinschi Igor, PLDM,
 • Negru Adian, PLDM,
 • Pară Sergiu, PDM,
 • Rusu Alexandra, PCRM,
 • Velişco Alexai, PLDM,
 • Visterniceanu Mihail, PLDM,
 • Visterniceanu Vasile, PLDM,
 • Zaharescu Ghenadie, PLDM.

8.Poze simbolice

Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti Comuna Ciutuleşti