Comuna Japca

1.Denumirea localitatii: – comuna Japca (satele Japca şi Bursuc)

 1. Legenda satului.

Din mărgăritarele de sate situate pe malul drept al bătrînului Nistru, ce asemănare nu are, este și satul Japca situat la 135 km Nord de Chișinău. Sat vechi, înființat în anul 1491. Sat cu oameni buni la suflet, oameni blagosloviți de Dumnezeu, pe locuri sfinte cu o faimoasă Mănăstire , ce a funcționat întruna de la înființare.

O legendă glăsuiește în felul următor: cică la o vindere a moșiei din satul Cobîlnea, ca martor a fost trimis de la Chișinău în anul 1491 Vasile Japcan. Fiind frapat de frumusețea din împrejurări, după întocmirea actelor de vînzare a hotărît să se cunoască cu locurile. Admirînd o priveliște mai frumoasă ca alta, s-a rătăcit. Obosit de năbușala aerului primăvăratic, face popas lîngă un izvor puternic cu apă dătătoare de sănătate. Peste puțin timp adormi. Dar nu dormi mult, că un urs , care se simțea împărat în aceste împrejurări se și năpusti peste bietul om. Lupta a fost crîncenă, dar în sfîrșit Vasile Japcan deveni biruitor. A jăpuit ursul , a așezat pielea pe iarbă lîngă izvorul care murmura liniștit de biruința omului. Se părea că și păsările cîntau mai duios și erau bucuroase. Vasile adormi în somn adînc și visă o fată frumoasă ca în povești, care îl ducea de mînă pe alei de flori spre o Biserică fermecătoare de îngeri înconjurată, care îi așteptau cu bucate. Se trezi Vasile și analiză în singurătate visul și pe loc luă o decizie: va construi în acest loc o Biserică și își va aduce rudele să locuiască și să moștenească aceste locuri frumoase. Așa a și făcut. Tot atunci înjghebă o bisericuță din lemn în preajma izvorului. Se părea că totul în jur se lumină ca și în vis. Localității i-au dat denumirea de Japca în cinstea familiei sale. La început în localitate erau 11 familii.

Astăzi în localitatea Japca sunt 691 familii cu un număr al populației de 1649 locuitori. Cel mai atractiv loc este Mănăstirea Japca , care a fost întemeiată ca schit pe la mijlocul secolului al XVI –lea de călugări , care au părăsit schitul Deleni din cauza năvălirii tătarilor.

Actualmente satul este împărţit în două mahalale: Mahalaua de Sus şi Mahalaua de Jos. Se deosebesc mahalale şi după port şi după aranjamentul gospodăriilor.

Moşiile satului pînă astăzi mai poartă denumirile cele de altă dată. „ODAIA” , unde pe timpuri pămînturile aparţineau Mănăstirii Japca. Chiar şi pînă astăzi s-au mai păstrat pereţii fostei încăperi, unde după muncă şi pînă la muncă , se rugau măicuţele.

Altă moşie poartă denumirea de „RÎPA LUI MOŞ NATOLIE”. O rîpă cu izvoare ce se revarsă în bătrînul Nistru.

O altă moşie poartă denumirea de „RĂDI” , unde cîndva era întinsă o vie mare. Mai este şi „BOLOHANUL” , unde se găseşte un monument geopaleontologic „Stînca Japca”.

 

3.Hramul:21 Noiembrie

 

 1. Pascari Leonid, primarul comunei

 

6. Lista angajaților: numele, prenumele, funcția, numărul de telefon:

 • Cornea Valerii, secretar al consiliului comunal, mob.069401219;
 • Selivestru Liliana, contabil-șef, mob. 069509317;
 • Brăilean Raisa, specialist în reglementarea regimului proprietăţii funciare , mob. 079021703;
 • Gulca Milia, specialist în percepere fiscală, mob. 067182566;
 • Vutcariova Nina, arhivar, mob. 069877920;
 • Cornea Valentina, specialist în relațiile cu publicul, mob. 060938152;
 • Condruc Fedora, îngrijitoare de încăperi, mob. 060137455;
 • Prisacari Anatolii, șofer.

 

 1. Lista consilierilor locali : numele, prenumele, apartenența politică:
 • Galben Tudor, PCRM;
 • Prisacari Iulia, PLDM;
 • Pascari Leonid, candidat independent;
 • Selivestru Ion, PCRM;
 • Cornea Domnica, PDM;
 • Vîlcu Petru, PCRM;
 • Vîlcu Chiril, PCRM;
 • Găulică Igor, PLDM;
 • Galben Galia, PCRM;
 • Pavelco Zinaida, PLDM;
 • Galben Nicolai, PLDM

8.Poze simbolice

Без названия82 Без названия81 Без названия80 Без названия79 Без названия78 Без названия77 Без названия76 Без названия75 Без названия74 Без названия73 Без названия72 Без названия71 Без названия70