Comuna Roșietici

1.Denumirea localitatii: Comuna Roșietici (satele:CENUȘA, ROȘIETICII VECHI, ROȘIETICI)

2.Legenda satului

Istoria satului: Rosietici pentru prima data a fost atestat la 9 aprilie 1623 , este situat pe malul drept al riului Raut, este satul de resedinta a comunei. Denumirea de Rosietici a provenit de la locatarii satului Climauti care purtau niste brîie roșii neobisnuit de late. Evenimentul cel mai important al satenilor este construirea bisericii cu ajutorul sătenilor si a multor agenti economici din localitate si de peste hotare.

S.Rosieticii Vechi pentru prima data a fost atestat documentar si fondat in anul 1486 este amplasat la Gura Solonetului, un afluent al riului Raut. Denumirea veche a satului este Soloneț. In sat functioneaza biserica pe care satenii o ingrijesc cu multa dragoste.

Satul Cenusa e situat pe malul drept a riului Raut. E atestat prima oara cu denumirea Borodniceni semnat de Stefan Voievod pe11 mai 1479. Satul are biserica din anul 1804. La 23 ianuarie 1965 in legatura cu noua impartire administrativ –teritoriala Cenusa a fost rebotezata in Frunzeni.

Cu aceasta denumire n-o duce mult si i se restituie vechea denumire Cenusa. Cel mai important eveniment din viata satenilor este constructia memorialului eroilor participanti in Afganistan. In 2005 s-a construit intrare in sat foarte frumoasa.

 

 1. Hramul:21 Septembrie
 2. Paşaportul comunei Roşietici

Scurt istoric: Din componenţa comunei fac parte localităţile Roșieticii Vechi și Cenușa.

Suprafaţa totală: 320,72 ha

Numărul populaţiei:

Populaţia satului Roşietici: 580 locuitori;

Populaţia satului Roşietici Vechi – 914 locuitori;

Populaţia satului Cenuşa – 800 locuitori.

 

Agricultura: În teritoriul comunei Roșietici sint inregistrate şi gestionate 2118,17 ha de teren agricol, din care:

 • CAP „Cenuşa-Agro” – 617,65
 • SRL „Consoliterra”   – 170,25
 • SA „IALTOP” – 1,56
 • SRL „Autotehnica”   – 10,67
 • ÎCS „Laguardia” SRL   – 756,96
 • Gospodării Țărănești – 336,84
 • Grădini extavilante – 224,24
 • Fond de rezervă – 4,09.

 

Economia: În teritoriul comunei activează   agenţii economici:

 • Consumcoop Ghindeşti – 3 magazine şi 1 bar
 • ÎI “Gurdiş Liuba”.

 

 

Infrastructura:

 

Transportul şi reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 28 km, din care: drum asfaltat – 6 km, drum în variantă albă – 12 km, drum fără nici o acoperire – 10 km.

 

Apeduct: Apeductul din satele Roşietici şi Roşieticii Vechi a fost construit în anul 2006, sunt 333 beneficiari. Apeductul din satul Cenuşa a fost reconstruit în anul 2008, sunt 202 beneficiari.

 Canalizare: Lipsește

 

Gazificare: Lungimea totală a rețelelor – 12 km, numărul gospodăriilor conectate la gaz natural – 82, numărul instituțiilor publice conectate la rețea – 2.

 

Telecomunicații: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 589 abonaţi și 170 abonați conetați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

 

Infrastructura educaţională: În satul Roșietici activează un gimnaziu, anul construcției 1966, structura pe clase – 9, , își desfășoară activitatea 20 profesori, personalul auxiliar – 11.

Ocrotirea sănătaţii: În scopul ocrotirii sănătăţii în sat funcţionează Oficiul Medicilor de Familie, unde activează un medic de familie şi trei asistente medicale.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 10 familii social vulnerabile, 24 familii cu mulți copii, 9 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 21 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

 

Cultura:  (colective artistice, meşterii populari): Colective artistice, meşteri populari nu sînt.

În teritoriu este un cămin cultural.

 

Monumente istorice: lipsesc

 

Hotele, birouri turistice: lipsesc

 

Zăcăminte: lipsesc

 

Instituții bancare: AEÎ “Stînca”

 

Societăți obștești:

 • ONG “Glia” din s. Roşietici
 • AO “Ungheraşul Fericirii” din s. Cenuşa
 • APP “Cenuşa” din s. Cenuşa
 • AO “Izvoraşul”
 • AO “Soloneţ”

 

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Reparaţia drumurilor în toate trei localităţi ale comunei
 • Sistemul de canalizare.

 

 1. Primarul comunei – Odajiu Petru

 

 1. Angajații primăriei comunei Roșietici:
 • Feodora   Bulat- Secretar Interimar, 0250-94-212
 • Valentina Cenușa- Contabil, 0250-48-296
 • Valentin Rotundu-Specialist În Reglementarea Proprietății Funciare, 0250-92-466
 • Angelina Falcă- Specialist În Perceperea Fiscală
 1. Consilierii Locali:
 • Stog Lucia, Pcrm
 • Rotaru Iulian, Pcrm
 • Ceban Natalia, Pcrm
 • Chihai Igor, Pldm
 • Gheorghiță Petru, Pldm
 • Cenușa Anastasia, Pldm
 • Ciugurenu Ion, Pdm
 • Chihai Igor , Pdm
 • Chiviriga Vasile, Pl
 • Sarmaniuc Vasile, Pl
 • Bulai Dumitru, Psrm
 1. Poze simbolice

Без названия136 Без названия135 Без названия134