Comuna Ştefăneşti

1.Denumirea localitatii: Comuna Ştefăneşti (satele: Ştefăneşti,.Prodăneştii-Vechi)

2.Legenda localitatii

Pe meleagurile noastre după toate posibilităţile a trăit bunicul lui Leon Casso (Caşu), Ştefan Casso. Boierul Ştefan avea o fiică căsătorită cu ministrul Al. Cuprinschi. Ştefan Casso a rămas să moştenească pămîntul actualului sat Ciutuleşti a boierului local Dumitru Răileanu după decesul lui. El mai apoi şi-a mărit moşia. Ca să aibă braţe de muncă el a mai înfiinţat două sate – Ştefăneşti numele lui de botez şi Casovca (Caşunca) numele lui de familie. Oamenii veniţi erau din Ciuciulea, Glodeni şi din Corneşti, Ungheni. S-au hotătît să-şi facă case de locuit. Boierul Ştefan Caşu a fost de acord, propunîndu-le să-şi facă case pe malul rîului Răut, pentru a-şi rezolva problema hranei prin pescuit.

 1. Hramul: 21 Septembrie
 2. Paşaportul comunei Ștefănești

Scurt istoric: Satul Ștefănești este un sat cu oameni gospodari, cu o așezare pitorească pe malul faimosului rîu Răut. Satul Ștefănești duce în spate o istorie veche și bogată, lucru care îi face și mai mîndri pe ștefăneșteni. Chiar dacă nu se cunoaște o dată exactă, istoricii spun că satul Șefănești a fost atestat prima dată în 1644.

 Suprafaţa totală: Comuna Ștefănești are o suprafaţă de 3531,01 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 157,99 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 889,01 ha,
 • teren proprietate privată – 2484,01 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 2510 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 1216,
 • femei – 1294 .

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 1631 persoane

Agricultura: În teritoriul comunei Ștefănești sint inregistrate şi gestionate 2299,2 ha de teren agricol, din care:

 • SRL Chip-Agro   – 49,53
 • SRL Melentagro   – 1710,96
 • Gospodării Țărănești   – 308,75
 • Grădini extravilante   – 229,97
 • Fond de rezervă – 0

Economia:În comună activează   9 magazine mixte, 1 întreprindere în domeniul construcției.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Pentru a soluționa problemele comunității a fost elaborat un plan strategic de dezvoltare social-economic pentru anii 2011-2016, care a fost efectuat de Asociația Obștească Centrul Pro Comunitate.

Investiţii şi  procesul investiţional: Prin intermediul FISM în anul 2012 a fost implementat proiectul în sumă de 101000 mii lei „Reparația grupurilor sanitare și a sistemului de canalizare în instituția preșcolară ʺAndrieș”.Deasemenea în anul 2012 grădinița a fost conectată la surse energetice din biomasă – finanțator PNUD – 541886,02 lei.

În anul 2012 a fost implementat un proiect de 1000 dolari „Уважай парк выбирай действовать ответственноʺ finanțator Centrul pentru democrație din Europa de Est, Varșovia – Polonia la care contribuția comunității a fost de 3847 lei.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 11,5 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 2
 • drum în variantă albă, km – 9,5
 • drum fără nici o acoperire – 0

 

 • Apeduct: Pe teritoriul satului se extinde și apeductul, dar beneficiază de apeduct numai 300 de beneficiari, partea de sus a satului Ștefănești duc lipsă de apă, sînt fîntîni, dar fără apă.
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 3 gospodării şi 3 istituţii publice.

Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 543 abonaţi și 107 abonați conectați la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În com. Ștefănești activează un liceu, anul construcției 1967, structura pe clase – 16, își desfășoară activitatea 31 profesori. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1985.

Ocrotirea sănătaţii: În com. Ștefănești activează Oficiu de Sănătate și o famarcie. Serviciile medicale acordate de Oficiul de Sănătate de cuprinde toată populaţia din comună.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 14 familii social vulnerabile, 6 familii cu mulți copii, 17 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 109 invalizi de boală generală, 38 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Comuna Ștefănești nu dispune de colective artistice şi meşteri populari.

 Monumente Istorice: În comuna Ștefănești se află monumentul eroilor celui de-al doilea război mondial.

Zăcăminte: Lipsesc

Instituții bancare: Lipsește

Societăți obștești:

 • APP „Ștefăneștiʺ;
 • „Sigal”;
 • „Angels-Dar”.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Aprovizionare cu apă potabilă;
 • Reparația drumurilor;
 • Iluminarea stradală.
 1. Ludmila Zdraguş, primarul comunei

6.Lista angajatilor

 • 1.Colţa Ana , secretar al Consiliului, tel.0250.49.2.65
 • 2.Vangheli Galina, contabil şef, tel .0250.49.6.66
 • 3.Budurin Silvia,specialist( domeniul cadastral), tel. 0250.49.6.66
 • 4.Balan Tatiana, specialist (domeniul fiscal), tel.0250.49.2.65
 • 5.Şendrea Olga, arhivar

7. Lista consilierilor

 • Partidului Democrat –Albu Ion
 • Partidului Democrat –Cornescu Stanislav
 • Partidului Democrat – Cojocaru Ion
 • Partidului Democrat – Deleu Vera
 • Partidului Democrat – Lungu Ana
 • Partidului Democrat – Patraş Lidia
 • Partidului Democrat – Zdraguş Grigore
 • Partidului Liberal Democrat –Ciubar Andrei
 • Partidului Comunist –Patraş Valeriu
 • Partidul Nostru –Cornescu Lidia
 • Partidului Socialist – Patraş Mihail

8.Poze simbolice

 

Без названия146 Без названия145 Без названия144 Без названия143 Без названия142 Без названия141 Без названия140 Без названия139 Без названия138 Без названия137