Orașul Mărculești

Legenda localității

Pe vremea când oamenii munceau din greu la boierul Bahrin, unul din cei mai harcici slujitori a fugit de la boier. Slujnicul sărac, dar harnic, s-a așezat cu familia la colul unui râu cu apă limpede. Toți râdeau de el, chiar și boierul l-a lăsat în voia lui să trăiască singur, crezând că va muri de foame cu droaia de copii și cu nevasta lui. Înfrunta totul cu dârjenie, lucrând zi și noapte pentru a-și întreține familia. Văzând cât e de harnic, bogata cucoană Lunga i-a dat lui Marcu pentru a le lucra câteva bucăți de pământ. Marcu a chibzuit bine și a decis de a sădi o livadă de meri. Toți din împrejur veneau la Marcu pentru a cumpăra mere rumene și mustoase. Și așa de la fii și nepoți, din generație în generație, au rodit și au prosperat pământurile Mărculeștene și Marcu a fost primul locuitor a acestor pământuri, de la numele căruia a și provenit denumirea de „Mărculești.”

Hramul localității

Hramul orașului este stabilit la 8 noiembrie, ziua Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie (Dumitru).

4.Paşaportul or. Mărculeşti

Scurt istoric: Oraşul Mărculeşti este pe malul stîng al Rautului,aşezat la o depărtare egală între satele Mărculeşti şi satul Lunga. În 1837 la 25 mai prima dată oficial este inregistrată colonia evreiască Cot, întemeiat pe pămîntul moşierului Simion Starov,unde erau vreo 0 de case.

În 1861 e înregistră cu denumirea Starovca (Coz sau Mărculeşti),avînd 70 de gospodării, 713 locuitori, 2-sinagogi. În 1902 în tîrgul Mărculeşti se deschide o şcoală primară evreească, avînd 1 învăţător şi 48 elevi.

Colonia creşte rapid către 1923 avea 285 case.

În 1952 localităţii i s-a conferit statutul de orăşel, iar în 1994 de oraş.

 

Suprafaţa totală: Oraşul Mărculeşti are o suprafaţă de 336,53 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 113 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 152,53 ha ,
 • teren proprietate privată – 71 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul oraşului locuiesc – 2117 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 1110
 • femei – 1007

Piaţa forţei de muncă:Populaţia aptă de muncă – 1114 persoane

Agricultura: În teritoriul or. Mărculeşti sînt inregistrate şi gestionate 111,19 ha de teren agricol , din care:

 • Şcoala polivalentă – 69,12 ha,
 • Loturi pentru legumicultură- 42,07 ha.

Economia: În oraş activează 10 magazine mixte, 3 baruri, 2 staţii de alimentare peco şi o întreprindere de achiziţionare a producţiei vegetale.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Planul strategic de dezvoltare social-economică a or. Mărculeşti a fost elaborat elaborat prin intermediul FISM-BCI, aprobat prin decizia Consiliului orăşănesc Mărculeşti nr. 6/1 din 22.09.2005, actualizat pe anii 2013-2018 de către primarul or.Mărculeşti şi aprobat la şedinţa consiliului or.Mărculeşti prin decizia nr. 03/01 din 26.09.2013.

 

Investiţii şi  procesul investiţional:

Anul 2010-2012:

Finisarea şi extinderea sistemului de gazificare a oraşului Mărculeşti, a următoarelor străzi: str. Frunze,str. Sovhozului,str.Tinereţii,str.Sportivă,str. 1Mai,str.Ştefan cel Mare.

Reparaţia Liceului teoretic”V.Alecsandri” din or. Mărculeşti.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri:Lungimea totală a drumurilor – 4,5 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 2
 • drum în variantă albă, km – 2,5
 • drum fără nici o acoperire – 0

 

 • Apeduct: Reţeaua de apeduct veche deserveşte la moment populaţia a 658 gospodării. La moment este spre construcţie un sistem nou de apeduct datorită împlimentării proiectului BERD-„Apă şi canalizare”
 • Canalizare: Sistemul vechi de canalizare nu funcţionează.
 • Gazificare:La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 182 gospodării şi 9 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 2,3 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 470 abonaţi şi la internet (cablu) 150 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În or. Mărculeşti activează Liceul Teoretic „V. Alexandri”.

 • structura pe clase – 12
 • profesori – 37
 • personal auxiliar – 18

În or. Mărculeşti activează o grădiniță de copii.

Ocrotirea sănătaţii: În or. Mărculeşti activează Centru de Sănătate Mărculeşti, care deserveşte 10185 populaţie din satele vecine: Lunga, Pragila, com.Mihailovca – com Antonovca, sat.Mărculeşti, sat. Băhrineşti. În această instituţie activează 1 director,1 medic de familie, 1 asistent medical superior, 4 asistente medicale de familie, 1 laborant.

Protecţia social: De asistenţă socială beneficiază: 1 familii social vulnerabile, 9 familii cu mulți copii, 3 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 112 invalizi de boală generală şi persoanele vîrstnice.

Cultura : Ansamblul etnofolcloric „Drăgaicele. Meşteri populari nu sunt înregistraţi.

Monumente Istorice: Nu dispune

Zăcăminte: Nu se extrag.

Instituții bancare: În or. Mărculeşti activează filiala a SA „Banca de Economii”.

Societăți obștești: Nu dispune

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • reabilitarea drumurilor
 • evacuarea apelor rezidenţiale
 • reparaţia casei de cultură
 • amenajarea şi înverzirea cu copaci a teritoriului
 1. Vîrlan Ion. Primarul localității a.n. 18.01.1969 tel mob 067438522, 0250 45 245

primar

 1. Lista angajaților :
 • Secretarul consiliului or. Mărculești: Revenco Rada,tel. 0250 45 338
 • Contabil șef: Zaharco Rodica, tel. 250 41 260
 • Specialist în problemele recrutării și încorporării: Sîrbu Daria, tel. 250 41 260
 • Specialist în problemele perceperii fiscale: Maznic Larisa, tel 250 41 301
 • Specialist în reglementarea regimului funciar: Gonța Victor, tel 250 41 301
 • Secretar dactilograf: Comerzan Olga, 0250 45 338

Lista consilierilor:

 • Arhip Iurie- PCRM
 • Sochirca Elena-PCRM
 • Răilean Zaharia- PCRM
 • Pantelei Ludmila-PCRM
 • Raileanu Zaharia-PCRM
 • Dubina Raisa-Partidul Nostru
 • Ostafi Valntina-Partidul Nostru
 • Noroc Ludmila – PCRM
 • Ciugureanu Gheorghe PSRM
 • Combarov Leonid-PDM
 • Barbăscumpă Serghei-PDM

8. Poze simbolice

Без названия113 Без названия112 Без названия111 Без названия110 Без названия109 Без названия108 Без названия107 Без названия106