Satul Cașunca

1.Denumirea localitatii:   satul Cașunca

2.Legenda localitatii

Cașunca a fost întemeiată în 1840 de către Ștefan Casso, român originar din Macedonia. De la întemeietorul satul provine și denumirea localității, inițial, ortografiată Cassovca – după cerințele țariste din acea perioadă. Ulterior, descendenții lui Ștefan Casso, în special fiul său Nicolae, au dorit să-și zică Cașu, iar denumirea satului s-a transformat din Cassovca în Cașunca. Ștefan Casso avea o moșie imensă care cuprindea satele Ciutulești, Băhrinești, Ștefănești, Roșieticii Vechi, Roșieticii Noi. Primii locuitori ai Cașuncăi provineau din Noua Suliță, dar e posibil că au venit și din Ghindești. Un grup de țărani au fost alungați de pe moșia Ghindești, deoarece au depus o plângere guvernatorului cu privire la nedreptățile moșierului Ivan Crușenvan. E foarte probabil că țăranii au fost primiți în noua localitate – Cassovca.

 

 1. Hramul:27 Noiembrie

4.Paşaportul Satului Caşunca

Scurt istoric:Satul Caşunca este aşezat în partea de Sud a raionului Floreşti, la distanţa de 19 km de raion. Denumirea satului provine de la numele boierului Ştefano Caso, care a adus pe acest teritoriu cîţiva ţărani din satul Ghindeşti, în anul 1937.

 

Suprafaţa totală: Satul Caşunca are o suprafaţă de 2651.86 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 112,5 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 467 ha ,
 • teren proprietate privată – 2072,5 ha

Populaţia:Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 2023 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 981
 • femei – 1042

Piaţa forţei de muncă:Populaţia apte de muncă – 1205 persoane

Agricultura:În teritoriul satului Caşunca sînt inregistrate şi gestionate 1931,36 ha de teren agricol, din care:

 • SRL „Agroromsor” – 96,45 ha,
 • SRL „Androsem-Agro” – 187,02 ha,
 • SRL „Bio-Alianţa” – 186,86 ha,
 • SRL „Autotehnica” – 187,7 ha,
 • CP „Nordflor” – 909,11 ha,
 • Gospodarii individuale – 155,72 ha,
 • Grădini extravilante – 208,5 ha.

Economia:În sat activează 6 magazine mixte, 1 moară şi 1 punct de colectarea cerealelor, stație de alimentare cu gaz.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Nu dispune.

Investiţii şi  procesul investiţional:

 

Proiect implementat în anul 2012 – reconstrucţia apeductului, cu suma de 695,2 mii lei.

Proiect în stare de implementare cu denumirea „Alimentaţie cu apă potabilă a satului Caşunca” cu suma proiectului de 2900 mii lei.

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuriLungimea totală a drumurilor – 25,5 km, din care:
  • drum asfaltat, km – 3;
  • drum în variantă albă, km – 4,5;
  • drum fără nici o acoperire – 18.

 

 • ApeductLa moment sunt conectate la reţeaua de distribuire a apei 87 gospodării.
 • Canalizare: Nu dispune
 • GazificareLa moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 15 gospodării şi 5 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 1 km.
 • TelecomunicaţiiTelefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 462 abonaţi şi la Internet (cablu) 48 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Caşunca activează 1 gimnaziu.

 • structura pe clase – 9;
 • profesori – 20;
 • personal auxiliar – 13;

În satul Caşunca activează o grădiniță de copii.

Ocrotirea sănătaţii:În satul Caşunca activează Oficiul Medicilor de Familie şi o farmacie. Serviciile medicale acordate de OMF Caşunca cuprinde toată populaţia din sat.

Protecţia socială:De asistenţă socială beneficiază: 9 familii social vulnerabile, 17 familii cu mulți copii, 11 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 128 invalizi de boală generală, 16 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: În satul Caşunca există colectivul artistic „Moştenitorii” , iar meşteri populari nu sunt înregistraţi.

Monumente Istorice: Monumentul Eroilor din satul Caşunca.

Zăcăminte: Nu dispune.

Instituții bancare: În satul Caşunca activează Asociaţia de Economii şi Împrut.

Societăți obștești: ONG „Caşunca Rural Modern”, Asociaţia părinţilor şi Pedagogilor.

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • renovarea drumurilor centrale şi locale;
 • extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi de gaze;
 • crearea noilor locuri de muncă;
 • reparaţia capitală a Casei de Cultură;
 • iluminarea stradală.

 

5. Bilenco Roman, primarul satului

 

 1. Lista angajaților:

-Burlacu Olesea secretarul consililui

-Lungan Nina contabil tel.025067455

-Bonari Maria perceptor-fiscal tel.025092146

-Romanciuc Victor inginer-funciar tel. 025067261

-Mandraburcă Viorica arhivar tel.025067235

-Dobîndă Vladimir paznic

-Tcaci Dina paznic

-Rotari Ana deridicătoare

 

 1. Lista consilierilor locali:
 • Zamornîi Nicolae –consilier PCRM
 • Dobîndă Valeriu – consilier PCRM
 • Codreanu Boris – consilier PCRM
 • Cojocaru Constantin – consilier PSRM
 • Rusu Pavel   – consilier PSRM
 • Grib Andrei   – consilier PLDM
 • Maniuc Ion   – consilier PLDM
 • Fornea Serghei – consilier PLDM
 • Bilenco Iacob – consilier PLDM
 • Grib Alexandru – consilier PLM
 • Ciupac Eleonora – consilier PDM
 1. Poze simbolice:

satul Casunca satul Casunca satul Casunca