Satul Cerniţa

 1. Denumirea  localităţii: Satul Cerniţa
 2. Legenda Satului Cerniţa

Prima atestare a satul Cerniţa este anul 1621,este situat in Nord-Estul raionului,la 26 km de centru raional şi la 8 km de staţia de cale ferată Unchiteşti şi 125 кm de Chişinău . Este un sat cu oameni primitori,muncitori,activitatea lor de bază fiind agricultura.Suprafaţa totală a terenului este de 2296,41 ha,dintre care arabil – 1451,70ha ,livadă – 130,45ha, păşuni – 389,35ha , plantaţii forestiere 120,79ha , populaţia este de 1060 locuitori. Pe teritoriul satului activează un magazin, două baruri, gimnaziul cu 74 de copii, grădiniţa de copii cu două grupe : grupa mare şi mijlocie cu 42 copii, casa de cultură, biblioteca satului care este frecventată zilnic de copii. Biblioteca este dotată cu cărţi noi şi un calculator nou , biserica din sat.

 

 1. Hramul: 14 Noiembrie.

4.Paşaportul satului Cerniţa

Scurt istoric: Satul Cerniţa a fost infiinţat în anul 1620 şi este amplasat în partea de Nord-Est a raionului Floreşti, la distanţa de 26 km de centrul raional.

 

Suprafaţa totală: Satul Cerniţa are o suprafaţă de 2116,35 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 120,61 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 487,43 ha ,
 • teren proprietate privată – 1508,31 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul satului locuiesc – 1178 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 575
 • femei – 603

 

Piaţa forţei de muncă: Populaţia aptă de muncă – 797 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Cerniţa sînt inregistrate şi gestionate 1503,68 ha de teren agricol , din care:

 • SRL ,,Agrocirip,, – 95,27 ha,
 • SRL „AMG-Kernel” – 219,71 ha,
 • SRL „VealvitAgro” – 75,79 ha,
 • SRL „Pomih-Nord” – 72,29 ha,
 • SRL „Sanfrank” – 673,97 ha,
 • Gospodarii Ţaranesti individuale – 184,83 ha,
 • Grădini extravilante – 118,82 ha,
 • Fond de rezervă – 3,3 ha.

Economia: În comună activează 1 oloiniţă.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Nu dispune;

Investiţii şi  procesul investiţional: În perioada anilor 2008 – prezent nu a fost implementat nici un proiect.

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri – Lungimea totală a drumurilor – 8,7 km, din care:
  • drum asfaltat, km – 0;
  • drum în variantă albă, km – 2;
  • drum fără nici o acoperire – 6,7;
 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 3 gospodării şi 5 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 1,62 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 135 abonaţi şi la internet (cablu) 10 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Cerniţa activează 1 gimnaziu.

 • structura pe clase – 9;
 • profesori – 11;
 • personal auxiliar – 6;

În satul Cerniţa activează 1 grupă pregătitoare.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Cerniţa activează Oficiul medicilor de familie.Serviciile medicale acordate de Oficiul medicilor de Familie cuprinde toată populaţia din sat.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 21 familii social vulnerabile, 16 familii cu mulți copii, 4 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 39 invalizi de boală generală, 15 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: In satul Cerniţa este 1 ansamblu vocal „Struguraş” şi 2 meşteri populari: Pînzari Mihail şi Cebotari Elvira.

Monumente Istorice: Monumentul Eroilor pentru apărarea Patriei din satul Cerniţa.

Zăcăminte: Nu dispune

Instituții bancare: Nu dispune

Societăți obștești: Nu dispune                                                                                                                      

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • reparaţia podului ce leagă 2 părţi ale satului;
 • reparaţia drumurilor locale;
 • construcţia apeductului;
 • reparaţia acoperişului la căminul cultural;
 • iluminarea stradală.

 

 1. Cheleş Iurie, primarul satului, a.n . 18.12.1964, nr. telefon   068281158

Cheleş Iurie

6. Lista angajaţilor:

 • Balan   Nina — contabil –069206944
 • Ciugurean Sofia   — inginer cadastru –   — 069371925
 • Capustean Angela – secretar — 069334179

 

7. Lista   consilierilor:

 • Dimitraş Fiodor – PLDM
 • Balan Angela – PLDM
 • Arhirii Ala  – PL
 • Pileavschii   Nelea – PLDM
 • Balan   Liliana – PL
 • Cheliş   Eudochia – PLDM
 • Coroian   Mariana – PLDM
 • Dumitraş   Galina – PL
 • Cebotari   Mihail – PLDM

 

8. Poze simbolice

Satul Cernita Satul Cernita