Satul Ciripcău

1.Denumirea localității – satul Ciripcău

2.Legenda satului.

După săpăturile arheologice satul Ciripcău ar fi fost aşezat la 2 km de la locul de azi, aşa zis pe dealul Camca. Locul era deschis şi atrăgea atenţia turcilor, care pe atunci domneau în Moldova. Locuitorilor le era frică de năvălirile turcilor şi s-au aşezat în văile de lîngă pădure (la sf. Sec. XVII). Pădurea se întindea pînă la valea de la marginea satului. Pînă nu demult prin ogrăzile oamenilor se puteau întîlni stejari, frasini şi alţi copaci de pădure. Valea îndosită şi priporoasă, cu multe rîpi, pădurea de alăturea da putinţă sătenilor să se ascundă de turci.

Treptat locuitorii de pe dealul Camcii au trecut lîngă pădurea vecină, adică unde-i satul de azi.

O versiune spune că locuitorii au numit această localitate ,,Ciripcău” deoarece în pădure ciripeau foarte frumos păsările.

Denumirea de Ciripcău se întîlneşte în hărţile militare ruse din anii 1877-1878.

Satul este atestat într-o carte domnească de la Iancu Vodă, emisă între 21 noiembrie 1579 şi 2 septembrie 1582, în care se spune despre nişte acte ,,pe o jumătate dintr-o parte de sat de Ciripcău în ţinutul Soroca (cap. I, 408).

La 2 septembrie 1618 ,,o jumătate din satul Ciripcău”, la împărţeală, îi revine Alexandrei, fiica lui Voicu, fost pîrcălab de Soroca.

În toate documentele vechi satul este atestat pentru prima data la 21 noiembrie 1579. Denumirea localităţii e scrisă Ciripcău , spre deosebire de Черепково – forma adecvată la limba rusă încă în secolul trecut, variantă reluată şi în perioada regimului comunist.

 1. Hramul: 21 noiembrie

4.Paşaportul satului Ciripcău

Scurt istoric: După săpăturile arheologice satul Ciripcău ar fi fost aşezat la 2 km de la locul de azi, aşa zis pe dealul Camca. Locul era deschis şi atrăgea atenţia turcilor, care pe atunci domneau în Moldova. Locuitorilor le era frică de năvălirile turcilor şi s-au aşezat în văile de lîngă pădure (la sf. Sec. XVII). Pădurea se întindea pînă la valea de la marginea satului. Pînă nu demult prin ogrăzile oamenilor se puteau întîlni stejari, frasini şi alţi copaci de pădure. Valea îndosită şi priporoasă, cu multe rîpi, pădurea de alăturea da putinţă sătenilor să se ascundă de turci.

Treptat locuitorii de pe dealul Camcii au trecut lîngă pădurea vecină, adică unde-i satul de azi.

O versiune spune că locuitorii au numit această localitate „Ciripcău” deoarece în pădure ciripeau foarte frumos păsările.

Denumirea de Ciripcău se întîlneşte în hărţile militare ruse din anii 1877-1878.

Satul este atestat într-o carte domnească de la Iancu Vodă, emisă între 21 noiembrie 1579 şi 2 septembrie 1582, în care se spune despre nişte acte „pe o jumătate dintr-o parte de sat de Ciripcău în ţinutul Soroca (cap. I, 408).

La 2 septembrie 1618 „o jumătate din satul Ciripcău”, la împărţeală, îi revine Alexandrei, fiica lui Voicu, fost pîrcălab de Soroca. atestat pentru prima data la 21 noiembrie 1579. Denumirea localităţii e scrisă Ciripcău , spre deosebire de Чepenкoвo – forma adecvată la limba rusă încă în secolul trecut, variantă reluată şi în perioada regimului comunist în toate documentele vechi satul este.

 

Suprafaţa totală: Satul Ciripcău are o suprafaţă de 2315,58 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 237,29 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 752,53 ha ,
 • teren proprietate privată – 1325,76 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1100 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 595
 • femei – 505

Piaţa forţei de muncă:Populaţia aptă de muncă – 649 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Ciripcău sint inregistrate şi gestionate 1125,18 ha de teren agricol , din care:

 • SRL „Agrocirip” – 743,15 ha,
 • SRL „Consoliterra” – 213 ha,
 • Gospodării ţărăneşti – 667ha,
 • Gospodarii Ţaranesti individuale – 104,58 ha,
 • Grădini extravelante – 64,45 ha,
 • Fond de rezervă – 16 ha.

Economia: În satul Ciripcău activează 2 magazine mixte şi 1 staţie de alimentare cu combustibil.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Nu dispune

Investiţii şi  procesul investiţional:

 

În anul 2011 a fost reparată fasada gimnaziului din sat cu finanţarea de la bugetul raional în sumă de 182,9 mii lei. Au fost schimbate ferestrele şi uşile gimnaziului cu finanţare de la bugetul raional în sumă de 260,8 mii lei.

În anul 2012 a fost executate lucrări pentru iluminarea străzii centrale a satului cu finanţare din bugetul local în sumă de 40 mii lei, reparaţia acoperişului grădiniţei în sumă de 280,3 mii lei cu finanţare din bugetul local 80,3 mii lei şi de la bugetul raional 200 mii lei.

În anul 2013 a fost reparată grădiniţa de copii cu finanţare de la bugetul raional în sumă de 283 mii lei.

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 25 km, din care:
  • drum asfaltat, km – 2,5;
  • drum în variantă albă, km – 6;
  • drum fără nici o acoperire – 16,5;

 

 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 35 gospodării şi 2 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 8,5 km.
 • Telecomunicaţii:Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 296 abonaţi şi internet (cablu) 23 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Ciripcău activează 3 gimnazii: Gimnaziul Ciutuleşti, Gimnaziul Ion Vodă şi Gimnaziul Sîrbeşti.

 • structura pe clase – 9;
 • profesori – 17;
 • personal auxiliar – 12;

În satul Ciripcău activează o grădiniță de copii şi 1 grupă pregătitoare.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Ciripcău activează un Oficiu al Medicilor de Familie. Serviciile medicale acordate de Oficiu cuprinde toată populaţia din sat.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 23 familii social vulnerabile, 1 familii cu mulți copii, 1 familie cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 57 invalizi de boală generală, 11 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Nu dispun de colective artistice şi meşteri populari

Monumente Istorice: Muzeul „Constantin Stere” şi Monumentul persoanelor căzute în cel de al doilea Război mondial.

Zăcăminte: În regiunea satului Ciripcău sunt zăcăminte de argilă care nu se extrag în proporţii industriale.

Instituții bancare: Nu dispune

Societăți obștești: Nu dispune

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • gazificarea grădiniţei de copii;
 • construcţia reţelelor de distribuire a apei şi canalizare;
 • reparaţia drumurilor adiacente din sat;
 • gazificarea a jumătăţii a doua a satului;

 

 1. Donos Mihail, primarul satului, a.n.10.11.1958 , serv. 0250 93474 , mob. 069188963

Donos Mihail

 1. Lista angajaților: numele, prenumele, funcția, numărul de telefon
 • Cosciug Tatiana, secretar al consiliului sătesc, mob. 0250 93474;
 • Cojocaru Nina, contabil-șef, mob. 069328534
 • Zosim Olga, specialist în reglementarea regimului fiscal, mob. 069876341
 • Tulei Carolina,asistent social,mob. 060087098
 • Ciubarcă Tatiana, deridicătoare
 • Perjovschi Gheoghe,şofer,mob. 069683403

 

7.Lista consilierilor:

 • Solonaru Tamara, PDM
 • Soltan Ion, PP”Partidul Nostru”
 • Solonaru Vladimir, PDM
 • Niculiţă Mihail, PDM
 • Burnusuz Vladimir, PDM
 • Lozan Mariana, PDM
 • Dolghier Marcela, PDM
 • Ciobanu Mihail, PDM
 • Lozan Tatiana, PDM

8.Poze simbolice

Satul Cirepcau Satul Cirepcau Satul Cirepcau Satul Cirepcau