Satul Putineşti

 1. Denumirea localităţii: Satul Putineşti
 2. Legenda satului

Frumoasă şi bogată ne e ţara Moldova. Plai al doinelor şi legendelor. Moldova are multe sate, foarte multe şi privite de sus, de la înălţimea păsării în zbor, ele par adevărate şiraguri de mărgăritare.

Din acest şirag face parte şi satul nostru natal- Putineşti.

Nu departe de şosea între Bălţi şi Floreşti se află vechiul sat Putineşti.

Este situat în vestul raionului, pe malul stîng al rîului Răut, la 17 km de centrul raional Floreşti şi

7 km de staţia de cale ferată Mărculeşti.

E menţionat documental pentru prima dată la 20 august 1588.

Ca orice sat moldovenesc îşi are şi el istoria s-a. Spun bătrînii, că un oarecare Putinescu, venetic

pripasit prin aceste meleaguri şi care ajuns stăpîn pe aceste pămînturi se aşează în această vîlcică,

care oamenii o botezară Putineşti.

După primul Putinescu a urmat al doilea, apoi al treilea boier dar satului tot Putineşti îi zicea.

Cu timpul aici au mai venit şi alţi stăpîni şi în urma lor a rămas şi denumirea multor locuri ale satului.

O legendă o au de la străbuni şi loturile agricole ale satului si anume:

La Deal la Odaie ; La Rîpa cu Soc ; La Coloniţa ; La Podul Biciului; La Movila lui Moş Todrică;

La Podul Chiorului ; La Bargan ; La Bandol.

Se mai slăvea satul şi cu fîntîni cu apă curată şi cristalină şi s-a slăvit fîntîna lui Gheorghe Cazacu.

Toate acestea au rămas în amintirea satului pînă în zilele de astăzi şi cred că aşa vor rămîne .

 

 1. Hramul:14 Septembrie
 2. Paşaportul satului Putineşti

Scurt istoric: Satul Putineşti a fost atestat la 20 august 1588. Este situat pe malul stîng al r. Răut, la 17 km de oraşul Floreşti.

 

 

Suprafaţa totală:

Satul Putinești are o suprafaţă de 5236,41 ha, din care:

 • teren proprietate a statului – 323,87 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 1055,75 ha,
 • teren proprietate privată – 3856,79 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul comunei locuiesc – 1749 persoane, dintre care:

 • bărbaţi – 860,
 • femei – 889 .

 

Piaţa forţei de muncă:

Populaţia apte de muncă – 1000 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Putinești sint inregistrate şi gestionate 1847,27 ha de teren agricol, din care:

 • SRL „Antagro C.B.S.” – 1303,22 ha,
 • SRL „Volgoproduct-Bas.Com” – 102,32 ha,
 • SRL „Flor-Nuc” – 6,61 ha,
 • SRL „Consoliterra” – 107,24 ha,
 • Gospodării Țărănești – 141,86 ha,
 • Grădini extravilante – 186,02 ha,
 • Fond de rezervă – 6,62 ha.

Economia: În comună activează 6 magazine mixte.

 

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Planul strategic de dezvoltare social-economică a satului Putineşti a fost pentru anii 2005-2015, cu ultima actualizare în anul 2009.

Investiţii şi  procesul investiţional: Proiecte implementate, în anul 2013 a fost implementat cu success prin intermediul FISM “Construcţia unei porţiuni de drum în variant asfalt, costul proiectului 923 mii.

 

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri

Lungimea totală a drumurilor – 10 km, din care:

 • drum asfaltat, km – 2
 • drum în variantă albă, km – 0
 • drum fără nici o acoperire – 8

 

 • Apeduct: Nu dispune
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 7 gospodării şi 2 istituţii publice. Lungimea totală a reţelelor este de 1,5 km.
 • Telecomunicaţii: Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 453 abonaţi şi 96 abonaţi conectaţi la Internet (cablu). Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Putinești activează un gimnaziu, anul construcției 1987, unde își desfășoară activitatea 15 profesori, structura pe clase – 9. În sat mai activează și o grădiniță de copii, anul construcției 1961, unde își desfășoară activitatea 6 educatori personalul auxiliar – 8.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Putineşti activează Oficiul Medicilor de Familie şi o farmacie. Serviciile medicale acordate cuprinde toată populaţia din sat.

Protecţia socială:De asistenţă socială beneficiază: 30 familii social vulnerabile, 19 familii cu mulți copii, 9 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 110 invalizi de boală generală, 15 invalizi de copilărie după 16 ani şi persoanele vîrstnice.

Cultura: Satul Putineşti dispune de ansamblul de dansuri populare „Răuţel”.

Monumente Istorice: Monumentul celor 30 consăteni căzuţi în cel de-al doilea război mondial.

Zăcăminte: Nu sunt

Instituții bancare: Asociaţia de Economie şi Împrumut a cetăţenilor din s. Putineşti

Societăți obștești: Nu dispune

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • Reparaţii capitale în continuare a drumurilor din localitate;
 • Reparaţii capitale a casei de cultură, a gimnaziului şi a grădiniţei de copii;
 • Gazificarea oficiilor casei de cultură şi a punctului medical.

 

 1. Chefu Ghenadie, primarul satului  a.n. 27.10.1966 ; tel. de contact: tel.mob 069482869

 1. Lista angajaţilor primăriei:
 • Cazacu Elena – secretar consiliul local – tel.de cont.250-35-238
 • Antoci Valentina – contabil şef – tel. de cont. 250-35-385
 • Leneş Ana – specialist – tel. de cont. 250-35-392
 • Cibotari Iurie – specialist – tel.de contact 250-35-392
 1. Lista consilierilor locali:
 • Pleşca Gheorghe – PLDM
 • Chiriac Raisa – PLDM
 • Burlacu Valentina – PLDM
 • Solcan Iulia – PLDM
 • Chefu Emilia – PLDM
 • Creciun Maria – PLDM
 • Antoci Oxana – PLDM
 • Cazacu Ion – PLDM
 • Tabarcea Maia – PLDM
 • Lavric Aurica – PLDM
 • Ciobanu Aurica – PCRM

8.Poze simbolice

Без названия120 Без названия119 Без названия118 Без названия117 Без названия116 Без названия115 Без названия114