Satul Domulgeni

1.Denumirea localitatii: satul Domulgeni

2. Legenda satului

Satul Domulgeni a fost menționat documentar la 17 august 1611., purtînd de la început mai multe denumiri Zgarbura, Zgarbuvoi, Zmunjeni, primii oameni sau stabilit aici cu traiul cu 14 mii de ani în urmă. Locul vetrei, unde au staţionat ei sa păstrat pînă în prezent. Acolo se găsesc oase de animale, cărbune de lemn, aşchii şi unelte de muncă făcute din cremene, tipice pentru epoca istorică numită paleolit, perioadă tîrzie, mileniile 40-12 î.Hr.

Asemeni altor localităţi ale ţării, satul Domulgeni a trecut prin toate etapele de dezvoltare : reforme politice, sociale, administrative, două războaie e.t.c.

Pe parcursul anilor localitatea a devenit un centru economico-agrar cu un potenţial capabil de a rezolva problemele comunitare ( 1 gimnaziu., grădiniţă de copii la moment în proces de renovare, 1 magazin, 7 baruri, casaă de cultură – la moment – stare avariată., OFM Domulgeni., stadion, OP Domulgeni, 1 SRL “Domulterra”., 1 SRL “DAVILAS NORD”).

 

 1. Hramul:22 Mai
 2. Paşaportul satului Domulgeni

Scurt istoric: Satul Domulgeni a fost menţionat documentar la 17 august 1611, purtînd la început mai multe denumiri – Zgarbura, Zgarbuvoi, Zmunjeni, însă primii oameni s-au stabilit aici cu traiul cu peste 14 mii de ani în urmă.

În anii 1812-1813 la Domulgeni se construieşte o biserică de lemn, acoperită cu stuf şi pereţii muruiţi cu lut. în 1817 aici au fost înregistrate 19 gospodării de răzeşi, 4 mazili, 4 văduve şi 5 burlaci, un preot şi un diacon. În 1859 acest cuib de răzeşi avea de acum 96 de ogrăzi (233 de bărbaţi şi 218 femei), iar în 1870 dispunea de 150 de case cu o populaţie de 524 de locuitori. În anul 1904 localitatea număra de acum 206 case, în care trăiau 1298 de suflete. În 1923 la Domulgeni traiau 1057 de oameni în 266 de case de locuit.

La 10 noiembrie 1940 autorităţile sovietice au fixat la Domulgeni 1318 locuitori, ca peste nouă ani după război, foamete şi deportări, să treacă aici în registru doar 1091 de suflete. În anul 1970 populaţia localităţii alcătuia 1649 de persoane, în 1979 cu 143 de suflete mai puţin – 1506 oameni. Ea continuă să descrească şi în anii următori: în 1989 la Domulgeni au fost înregistraţi 1456 de locuitori, iar la sf. sec. XX – în cele 782 de case de locuit vieţuiau 1628 de suflete. Astăzi la Domulgeni sunt înregistraţi 1578 de locuitori.

 

Suprafaţa totală: Satul Domulgeni are o suprafaţă de 1549 ha , din care:

 • teren proprietate a statului – 57 ha,
 • teren proprietate administrativ teritorială – 98 ha ,
 • teren proprietate privată – 1394 ha

Populaţia: Conform datelor statistice in teritoriul satului locuiesc – 1578 persoane, dintre care :

 • bărbaţi – 776
 • femei – 802

Piaţa forţei de muncă: Populaţia aptă de muncă – 729 persoane

Agricultura: În teritoriul satului Domulgeni sînt inregistrate şi gestionate 1548,57 ha de teren agricol, din care:

 • SRL ,,Consoliterra,, – 17,57 ha,
 • SRL „Domulterra” – 1207,9 ha,
 • Gospodării ţărăneşti – 212,11 ha,
 • Grădini extravilante – 110,99 ha,
 • Fond de rezervă – 15 ha.

 

Economia: În satul Domulgeni activează 9 magazine mixte şi 1 oloiniţă.

Planul strategic de dezvoltare social-economic al localităţii: Planul strategic de dezvoltare social-economică a satului Domulgeni pentru anii 2012-2017 elaborat îna anul 2012 în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social demografice din localitate şi aprobat prin decizia consiliului sătesc nr.6/11 din 11 octombrie 2012 la 27.03.2012, cu suportul financiar şi informaţional, metodoligic al FISM-lui .

Investiţii şi  procesul investiţional:

 

În anul 2010 a fost implementat proiectul “Domulgeni-potenţial ecoturistic al Moldovei” în sumă de 120 mii lei cu finanţare de la bugetul local – 38 mii lei şi Banca Mondială – 82 mii lei.

În anul 2011 a fost finisat proiectul “Amenajarea a 2 fîntîni de mină” în sumă de 114 mii lei cu finanţare de la Ambasada Germaniei în Moldova.

În anul 2010-2012 a fost construit apeductul centralizat în sumă de 1522,8 mii lei cu finanţare de la bugetul local – 50 mii lei, bugetul raional – 970 mii lei, Bugetul de Stat 450 mii lei şi contribuţia comunităţii – 52,8 mii lei.

În anul 2012 a fost reparat acoperişul Grădiniţei de copii în sumă de 183 mii lei cu finanţare de la bugetul local – 50 mii lei şi Bugetul de Stat 163 mii lei.

 

Infrastructura:

 • Reţelele de drumuri: Lungimea totală a drumurilor – 19 km, din care:
 • drum asfaltat, km – 2
 • drum în variantă albă, km – 7
 • drum fără nici o acoperire – 10

 

 • Apeduct: Reţeaua de aprovizionare cu apă a fost construită în anul 2010-2012 cu un număr de 260 beneficiari.
 • Canalizare: Nu dispune
 • Gazificare: La moment sunt conectate la reţeaua de aprovizionare cu gaz natural 66gospodării şi 1 istituţie publică. Lungimea totală a reţelelor este de 5 km.
 • Telecomunicaţii:Telefonia fixă în localitate este asigurată de către filial Floreşti SA “Moldtelecom”. La moment sunt conectaţi la telefonia fixă 400 abonaţi şi la internet (cablu) 97 abonaţi. Telefonia mobilă este asigurată de către companiile: Orange, Moldcell şi Unite.

Infrastructura educaţională: În satul Domulgeni activează 1 gimnaziu.

 • structura pe clase – 9
 • profesori – 19
 • personal auxiliar – 9

În satul Domulgeni activează o grupă pregătitoare cu un număr de 20 copii.

Ocrotirea sănătaţii: În satul Domulgeni activează Oficiul Medicilor de Familie Domulgeni. În această instituţie activează 5 persoane. Serviciile medicale acordate de OFM Domulgeni cuprind toată populaţia din comună.

Protecţia socială: De asistenţă socială beneficiază: 30 familii social vulnerabile, 19 familii cu mulți copii, 6 familii cu copii invalizi pînă la vîrsta de 16 ani, 113 invalizi de boală generală şi persoanele vîrstnice.

Cultura: În satul Domulgeni este înregistrat un meşter popular – Grigorie Bulat şi un Ansamblu vocal instrumental „Ghiocel”.

Monumente Istorice: Monumentul eroilor căzuţi în cel de al doilea Război Mondial şi Biserica „Sfîntul Ierarh Nicolae” din sat.

Zăcăminte: Satul Domulgeni are zăcăminte de argilă, nisip şi calcar care nu se extrag în proporţii industriale.

Instituții bancare: În satul Domulgeni activează Asociaţia de Economii şi Împrumut Domulgeni.

Societăți obștești:

 • „Pro Domulgeni”
 • „Domulgeni GAZ”

Necesităţile stringente ale localităţii:

 • renovarea drumurilor locale;
 • construcţia sistemului de canalizare;
 • reparaţia capitală a casei de cultură Domulgeni;
 • reparaţia capitală a Grădiniţei de copii.

 

 1. Tîltu Vasile, primar, 31 martie 1959., nr.de telefon: lucru 0250-336-4-15., domiciliu – 0250-33-4-81., mob. 069180116.

Tîltu Vasile

 1. Lista angajaţilor :

Caraman Maria – secretarul consiliului local., tel.lucru – 0250-33-2-36

Damian Ina       – contabil şef, tel. 0250-33.2-36., 068080890

Sorocean Fedosia – specialist ., 0250-33-2-36., 068885432

Popistaş Ion – specialist,   060434930

 

 1. Lista consilierilor locali:
 • Grinco Maria, PLDM
 • Patraşco Vlad , PLDM
 • Tîltu Andrei, PLDM
 • Tîltu Vioriva, PLDM
 • Popovschi Ion, PLDM
 • Patraşco Vasile, PDM
 • Vetricean Maria, PDM
 • Sorocean Vitalie , PDM
 • Rotaru Vasile, PDM.

 

8.Poze simbolice

Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni Satul Domulgeni