Secretarul Consiliului Raional

Nicolae CATRUC

Data, luna, anul naşterii: 17 februarie 1959

Studii: 

 • 1976-1982, Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, specialitatea „Igienă, sanitarie, epidemiologie” (calificare: medic igienist, epidemiolog);
 • 1993-1995, Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea „Administraţie Publică” (calificare: administraţie publică).

Experienţă profesională:

 • 1982-1986, medic igiena alimentară, Staţia Sanitaro-Epidemiologică Basarabeasca;
 • 1986-1987, maistru de schimb, Fabrica de Unt Floreşti;
 • 1987-1987, medic igiena alimentară, Staţia Sanitaro-Epidemiologică Basarabeasca;
 • 1987-1988, instructor, Secţia Organizatorică, Comitetul Executiv raional Floreşti;
 • 1988-1990, şef, Secţia Organizatorică, Comitetul Executiv raional Floreşti;
 • 1990-1991, consultant, Prezidiul Sovietului raional de deputaţi ai poporului;
 • 1991-1999, şef, Secţia Organizatorică, Comitetul Executiv raional Floreşti;
 • 1999-1999, specialist principal, Prefectura Judeţului Soroca;
 • 1999-2000, specialist principal, Direcţia Administraţie Publică Locală, Consiliul Judeţean Soroca;
 • 2000-2003, secretar, Consiliul orăşenesc Floreşti;
 • 2003-prezent, secretar, Consiliul raional Floreşti.

Atribuţii de serviciu:

 • Asigură activitatea organizatorică a Consiliului raional, efectuarea lucrărilor de secretariat şi relaţii cu publicul, accesul la informaţie;
 • Coordonează activitatea Serviciului Administraţie Publică, Serviciului Arhivă, Serviciului de deservire a clădirilor administrative şi a subdiviziunilor Consiliului raional;
 • Contribuie la buna colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale şi mijloacele mass-media;
 • Chestiunile alegerilor parlamentare şi locale, referendumurilor, problemelor cultelor, întocmirii documentelor pentru decorare, eliberării copiilor şi extraselor din actele emise de Consiliul raional şi preşedintele raionului;
 • Păstrează şi aplică sigiliul Consiliului raional.

Program de audienţă a cetăţenilor: în fiecare zi de vineri, începînd cu ora 08:00 pînă la ora 12:00.

Date de contact:

0250 2-20-57, 067214774, consiliulfr@yahoo.com