Zi: 18 aprilie 2022

Anunț privind organizarea consultării publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul raional Florești anunţă, începând cu 18 aprilie 2022, iniţierea consultării publice asupra proiectului de decizie privind modificarea deciziei Consiliului raional Florești nr. 01/13 din 30 ianuarie 2020 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale Aparatului Președintelui …

Anunț privind organizarea consultării publice Read More »