Integrarea eficientă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul educaţional la Limba străină

În secolul XXI, tehnologiile ocupă un loc tot mai important în viața cotidiană, iar tehnologizarea procesului educațional este inevitabilă. Prin aplicarea tehnologiilor și diferitelor instrumente digitale, şcoala va reuşi să facă faţă provocărilor timpului și să răspundă nevoilor educaționale a nativilor digitali. Introducerea acestora în procesul de instruire, impune un șir de cerințe atât la elaborarea materialului didactic digital, cât și la aplicarea acestuia în procesul instructiv – educativ.

În scopul familiarizării cadrelor didactice cu resursele educaționale digitale, la data de 7 decembrie 2021, s-a desfășurat întrunirea online cu profesorii de limbi străine din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal din raion, cu genericul: ”Integrarea eficientă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul educaţional la Limba străină”.

Moderatorii evenimentului au fost: Dragan Tatiana, Comerzan Victoria, profesoare de Limba engleză din  Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Procopii Tatiana, profesoară de Limba franceză și germană din Liceul Teoretic ”Miron Costin”.

Discuțiile s-au axat pe necesitățile, provocările și prioritățile enunțate de către cadrele didactice, cu referire la punerea în aplicare a instrumentelor digitale în cadrul orelor.

În prezentările, bine și clar structurate, moderatoarele au demonstrat rolul și eficiența platformelor digitale în procesul educațional la limba străină. Pornind de la afirmația Ioanei Aspru, ”Tinerii sunt viitorul, iar viitorul e condus prin educație”, dna Tatiana Dragan s-a axat pe integrarea platformelor digitale precum: Flipgrid și Tricider, explicând publicului cum se utilizează aceste instrumente interactive – colaborative. Dna Comerzan Victoria, în prezentarea sa a evidențiat rolul tehnologiilor informaționale în eficientizarea procesului de învățare – predare – evaluare în cadrul orelor de limbi străine, precum Wordwall și Islcollective. Un alt aspect elucidat se referă la tendința de modernizare a demersului didactic prin  proiectele educaționale, utilizând platformele de comunicare și colaborare –  eTwinning, StoryJimper. Despre eficacitatea și utilitatea aplicării instrumentului digital Quizizz, a relatat dna Tatiana Procopii.

La sfârșit, participanții au concluzionat că realizarea eficientă a resurselor educaționale digitale ne va permite să utilizăm la un alt nivel instruirea diferențiată, formarea și dezvoltarea la elevi a competențelor. De asemenea, va spori motivarea elevilor, demonstrându-le fenomenele studiate în mod accesibil, eficiența și stimularea spre autoeducație, deci, vom obține o calitatea sporită a procesului educațional. În cazul utilizării resurselor educaționale digitale, se modifică rolul profesorului și elevului, profesorul devine un coordonator, dar nu o sursă directă de informare. Elevul devine participant activ în procesul educațional și, implementând competenţele digitale, soluționează sarcinile propuse la oră.

Angela BALAN,

Șef DMCFPC,

Direcţia Generală Educaţie

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *