Instruire în agricultură

Pe 20 ianuarie 2017, specialiștii Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie au organizat și au desfăşurat o discuție la masă rotundă, cu conducătorii colectivelor agricole de producere, agronomii, conducătorii gospodăriilor ţărăneşti, fermieri, inginerii funciari, şefii şi specialiştii  serviciilor disconcentrate  în teritoriu care activează în agricultură, consultanții ACSA ș.a.

Un moment important al evenimentului nominalizat a fost schimbul de experiență cu privire la uitlizarea ştiinţifică şi armonioasă a tuturor componentelor tehnologice pentru a asigura un proces eficient şi durabil în agricultură. La întrunire, care s-a desfăşurat în sala de şedinţe a Primăriei Floreşti, au participat: dnii Iurie Moşoi – doctor în ştiinţe agricole, directorul Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”; Leah Nicolaie – agrochimist, cercetător științific la Institutul ”N.Dimo”; Ababii Vitalie –  specialist Reziliență Climatică în cadrul Proiectului IFAD;  Boris Boincean –  doctor habilitat în ştiinţe agricole, şeful Laboratorului Sisteme Agrotehnice la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” din Bălţi; Mihail Machidon – preşedintele Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

O informaţie detaliată, despre rezultatele obţinute de producătorii agricoli din raionul Florești în anii 2014-2016 în producerea culturilor de cîmp şi unele aspecte pentru asigurarea dezvoltării dinamice a ramurii a prezentat dl A. Cocerovschi- șef al Direcției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional.

În informația de bază s-a prezentat caracteristica calitativă a terenurilor agricole din localităţile raionului nostru, posibilitățile și căile de remediere a fertilității  terenurilor degradate , necesitatea utilizării moderate a fertilizanților, acordând prioritate îngrășămintelor organice și metodelor agrotehnice și biologice de protecție a plantelor, necesitatea lărgirii suprafețelor cultivate cu culturi leguminoase, respectarea asolamentelor. S-a vorbit despre aplicarea sistemului conservativ de lucrare a solului (ca alternativă la sistemul convenţional); fără lucrare de afînare; sistemul de lucrare a solului în benzi; lucrare de afînare pe verticală ş.a.

Un accent important a fost pus pe necesitatea  efectuării cercetării agrochimice a solului.

S-a vorbit deasemenea de spre măsurile complese de remediere a calității solului: combaterea eroziunii solurilor, ameliorarea solurilor, sporirea fertilității solurilor.

S-a prezentat o informație amplă despre rezultatele obținute pe câmpul demonstrativ de porumb din SRL ”Panclip” și floarea soarelui și porumb din SRL ”Domulterra”.

Cu un schimb de experienţă în producerea culturilor de cîmp au vorbit: Burduja Tudor – agronom șef în SRL ”Bioalianța”, NovacVladimir – conducător al SRL ”Tetracom-Agro”, Popovschi Igori –  agronom șef în SRL ”Tetracom-Agro”, Josanu Andrei – agronom șef în SRL ”Valenagro-Com”, Ciobanu Grigorie – agronom șef în SRL ”Eco-Mondial”, Lopaciuc Nicolaie –  agronom șef în SRL ”Domulterra”, Țurcanu Mihail – conducător de gospodărie țărănească, Burduja Mircea conducător de gospodărie țărănească.

Cu unele recomandări, cu privire la organizarea lucrărilor agricole de primăvară în condițiile concrete ale anului 2017 și reeșind din discursurile participanților la întrunire, au vorbit savanții prezenți la întrunire dnii Boincian Boris, Moșoi Iurie, Leah Nicolaie, Ababii Vitalie și reprezentantul Ministerului Agriculturii Mihail Machedon.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *