Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de Copii din s. Ştefăneşti

Primăria com. Ştefăneşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Grădiniţei de Copii din Ştefăneşti, r-nul Floreşti.

La concurs pot participa persoanele care:

 • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • au studii superioare universitare pedagogice şi vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de pensionare;
 • cunosc limba română;
 • sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu au antecedente penale;
 • nu au fost concediați în ultimii 5 ani în baza art. 86 alin. (1) lit. i), m) și n) din Codul Muncii al R. Moldova.

Pentru participare la concurs, candidaţii urmează să depună, în termen de 30 zile, următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • curriculum vitae;
 • certificatul medical, din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Concursul se va desfășura în 4 etape:                                        

 1. verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;
 2. evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) conform Instrucţiunii cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţământ general, aprobată prin Ordinul nr. 1044 din 29.10.2015 al MEC (Monitorul Oficial nr. 302-305 din 06.11.2015);
 3. evaluarea curriculum vitae;
 4. interviul.

Concursul  se va organiza și desfăşura în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director-adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul MEC nr. 163 din 23 martie 2015 (Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015).

Dosarele de participare la concurs urmează a fi depuse la adresa: sediul Primăriei com. Ştefăneşti, r-nul Floreşti.

Pentru oferirea informaţiilor suplimentare apelaţi la nr. de tel. (0250) 49-4-83.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *