Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de Director în Liceul Teoretic Ştefăneşti, Şcoala Primară Dumitreni şi Văscăuţi

Direcţia Generală Educaţie din cadrul Consiliului raional Floreşti, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director în următoarele instituţii de învăţămînt:

 • Liceul Teoretic Ştefăneşti;
 • Şcoala Primară Dumitreni;
 • Şcoala Primară Văscăuţi.

La concurs pot participa persoanele care:

 • deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • au studii superioare universitare pedagogice şi vechime în activitatea didactică de cel puţin 3 ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu au împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunosc limba română;
 • sunt apți din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu au antecedente penale;
 • nu au fost concediați în ultimii 5 ani în baza art. 86 alin. (1) lit. i), m) și n) din Codul Muncii al R. Moldova.

Pentru participare la concurs, candidaţii urmează să depună următoarele acte obligatorii:

 • cererea de participare la concurs (model specificat în anexa nr. 1 la Regulament);
 • copia actului de identitate;
 • copiile actelor de studii;
 • copia  carnetului de muncă;
 • curriculum vitae (model specificat în anexa nr. 2 la Regulament);
 • certificatul medical, din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • proiectul planului de dezvoltare al instituţiei în viitoarea funcţie pentru următorii 5 ani.

Concursul se va desfășura în 4 etape:                                        

 1. verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs (Direcţia Generală Educaţie Floreşti);
 2. evaluarea cunoștințelor profesionale și manageriale (testul) se va petrece la CTICE – Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie, sediu: or. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 1, conform Instrucţiunii cu privire la evaluarea candidaţilor la funcţia de director al instituţiei de învăţământ general şi profesional tehnic, aprobată prin Ordinul nr. 409 din 23.04.2020 al MECC (Monitorul Oficial nr. 107 din 24.04.2020);
 3. evaluarea curriculum vitae (Direcţia Generală Educaţie Floreşti);
 4. interviul (Direcţia Generală Educaţie Floreşti).

Concursul  se va organiza și desfășura la adresa:

or. Florești, bd. Victoriei, nr. 2, sala de ședințe (etapele 1, 3 şi 4), în baza Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director-adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul MECC nr. 163 din 23 martie 2015 (Monitorul Oficial nr. 124-130 din 22 mai 2015).

Documentele de participare la concurs urmează a fi depuse până la data de 10 ianuarie 2022 inclusiv, la adresa: sediul Consiliului raional Floreşti, bd. Victoriei, nr. 2, (et. 3, bir. 38), Direcţia Generală Educație.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire a documentelor: Cristina Țîbrigan, șef Serviciu management al resurselor umane și relații cu publicul, tel. 067391467, e-mail: dgitsfloresti@mail.ru.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *