Stimaţi concetăţeni! Dragi Veterani!

La 9 mai consemnăm a 77-a aniversare de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, cea mai sângeroasă confla­graţie  din câte a cunoscut omenirea.

Ziua de 9 Mai este ziua în care aducem plecăciuni și ne închinăm cu smerenie eroilor neamului. Pentru cei care au adus pace și liniște în sufletele și casele oamenilor, dăruid viaţă întregii omeniri.

Înalt respect avem pentru eroismul veteranilor, eroilor care au căzut pe câmpul de luptă, ținând piept dușmanului. Sacrificiul lor, durerea lor, efortul lor sunt enorme. Exemplul lor trebuie să ne unească în efortul nostru de a ne dezvolta, a făuri un stat prosper, în care toți cetățenii să trăiască în liniște și pace și să privească cu siguranță în ziua de mâine. Datoria noastră este să cinstim neâncetat memoria lor și să  o cultivăm generațiilor în creștere.

Pe parcursul anilor, rîndurile veteranilor noștri s-au rărit simţitor, iar cei rămași sunt la fel de dornici de pace. Ei au muncit și au creat valori inestimabile în numele traiului fericit. Aşa rămân în memoria generaţiilor care i-au cunoscut, precum şi a celor care au să vină. Pentru că fapta lor are tot dreptul de a fi păstrată în eternă memorie.

Vă felicit, dragi veterani cu ocazia Zilei Victoriei asupra fascismului. Sănătate, pace, căldură şi lumină în sufletele şi căminele familiale.

Slăvită fie în veci fapta Dumneavoastră nemuritoare !

Memorie veșnică,cinste şi slavă tuturor eroilor care și-au dat viața în numele păcii pe pământ  !

Cu stimă,

Ştefan PANIȘ,

preşedintele raionului Floreşti

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *