Se anunță concurs pentru ocuparea funcției de pedagog social la Casa Comunitară nr. 2

Direcţia Generală Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de pedagog social la Casa Comunitară nr. 2 din oraşul Floreşti, str. Mihai Viteazul nr. 30A, pe 1 unitate de salariu.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii medii speciale şi superioare în domeniul pedagogiei şi cu experienţă profesională în domeniu de minim 3 ani.

Pentru ocuparea funcţiei vacante, candidații vor prezenta pînă la data de 04 iulie 2022, următoarele acte de participare la concurs:

  • cererea de înscriere la concurs;
  • copia actului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • copiile de pe actele de studii;
  • copia carnetului de muncă;
  • certificat medical despre starea sănătăţii.

Actele vor fi depuse la Direcţia Generală Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei, sediul Consiliului raional Florești; or. Florești, Bulevardul Victoriei nr. 2, etajul 1 (comisia de concurs).

Pentru alte detalii, apelați la nr. de tel: 067329253

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *