Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Suveranității Republicii Moldova

Mult stimați locuitori ai raionului Florești!

La 23 iunie 1990 fost luată o decizie curajoasă și decisivă pentru țara noastră, s-a adoptat Declarația de Suveranitate a Republicii Moldova.

Prin acest document istoric s-a pus temelia statului nostru modern, care a schimbat nu doar statutul, dar și destinul Republicii Moldova, ea marcînd victoria importantă a forţelor democratice în lupta de renaştere naţională.

Cu această ocazie, stimați floreșteni, adresez sincere felicitări tuturor și vă doresc curaj și spirit civic pentru a menține și apăra, în continuare suveranitatea țării, idealurile și năzuințele neamului.  Prin eforturi comune să apărăm valorile neamului, să respectăm dreptul la libertate şi prosperitate, să fim responsabili pentru istoria, cultura şi tradiţiile milenare ale poporului nostru și să transmitem aceste valori ca moștenire generațiilor care vin.

Dragi floreșteni!

Avem toată încrederea că, fiind solidari, cu eforturi depuse în comun, vom putea clădi un viitor frumos pentru ţara noastră, pentru părinţii, copii şi nepoţii noştri.

Vă dorim să aveți parte de pace, bunăstare și realizări remarcabile în activitatea zilnică, iar patriotismul şi dragostea faţă de ţară, de neam să vă însoţească peste tot.

Să ne bucurăm împreună de un viitor pașnic, să ne simțim liberi și demni la noi acasă. Semnificația acestei sărbători să păstreze mereu vii şi neclintite idealurile şi valorile noastre naţionale.

Cu deosebit respect,

în numele Consiliului raional,

Ștefan PANIȘ,

 președintele raionului

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *