30 de ani de independență – realizări și perspective

La 27 august Republica Moldova a consemnat a 30-a aniversare de la proclamarea independenței.

Parlamentul Republicii Moldova în această zi „…în numele întregii populații a republicii, în fața întregii lumi…a declarat Republica Moldova stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului, în spațiu istoric și etnic al devenirii sale naționale”.

Declarația privind independența Republicii Moldova a fost adoptată prin vot deschis, nominal, sub iscălitură personală a 282 din cei 380 de deputați aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura XII.

A devenit deja tradiție ca la fiecare sfârșit de august să ne adunăm și să ne amintim de voinţa neamului nostru care şi-a redobândit suveranitatea și independența. Ziua de 27 august a devenit un eveniment important pentru noi şi un bun prilej pentru a ne aminti de unde am pornit, cum am evoluat, ce am obţinut şi ce nu am reuşit în perioada respectivă.

În orașul Florești sărbătoarea s-a desfășurat în mod festiv la Stela Independenței.  

La eveniment au participat dl Ştefan Paniş, preşedintele raionului, dnii Gheorghe Gancear, Alim Afonin și Valeriu Ceapa, vicepreşedinţi ai raionului, viceprimarii oraşului Floresti, dna Olesea Rotarciuc şi dl Dumitru Găluşcă, angajaţii Consiliului raional şi ai primăriei oraşului, consilierii raionali, angajaţii serviciilor desconcentrate ş.a.

Dl Petru Rusu, moderatorul evenimentului, a anunțat deschiderea mitingului solemn și onorarea simbolicii de stat.

Cu un mesaj de felicitare în fața audienței a venit dl Ștefan Paniș. Dumnealui a menționat:

„…Astăzi marcăm rezultatul acțiunilor și al faptelor concrete, al schimbărilor ce au asigurat dezvoltarea economică a țării. În toți acești ani am depus eforturi pentru a merge în pas cu progresul statelor mai dezvoltate, am implementat proiecte, am muncit la realizarea lor. Suntem transparenți și deschiși pentru conlucrare. Sîntem martori ai multor schimbări vădite în infrastructura localităţilor din ţară, inclusiv din raionul nostru. Avem tot mai multe drumuri bune, grădiniţe şi şcoli frumoase, dotate cu inventar modern, spații publice amenajate, spital și centre de sănătate renovate cu aparataj performant, servicii medicale mai calitative, terenuri de joacă și de sport renovate. Modernizăm şi revitalizăm localitățile raionului nostru, pentru ca ele să corespundă aspirațiilor şi aşteptărilor locuitorilor, în deosebi, tinerei generații, oferindu-le stimulul de a crea familii, de a activa și a-și dezvolta aspirațiile aici, acasă. Responsabilitatea dezvoltării multilaterale, valorificarea tezaurului strămoșilor noștri, educaţia tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi respectului pentru valorile neamului sînt obiectivele importante de realizat de către noi toți.”

Dna Olesea Rotarciuc a adresat urări de pace și prosperare tuturor locuitorilor orașului nostru cu prilejul Zilei Independenței, dorindu-le multă sănătate, bunăstare materială și spirituală, armonie în familii și în suflet, noi succese și realizări. „Dacă ne vom iubi țara, vom lucra pentru ea, atunci vom avea de toate. Să avem încredere în propriile forțe, pentru a crea, a construi un viitor frumos copiilor și nepoților noștri”, a îndemnat floreștenii în discursul său dna viceprimar.

Corul Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport „Armonia”, conducător artistic, dna Maria Vizitiu și orchestra de muzică populară cu titlul model „Liliacul”, conducător artistic, dl Liviu Ceban, au prezentat un repertoriu de melodii inedite, încântând audiența.

Mitingul solemn dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, una dintre cele mai importante sărbători al neamului nostru, s-a încheiat cu depunerea de flori la Stelă de pe Piaţa Independenţei.

Galerie FOTO

Silvia Rusu, specialist principal,

Serviciul Administrație Publică

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *