Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Naţionale a Culturii

Stimaţi lucrători din domeniul culturii a raionului Florești!

La 15 ianuarie celebrăm naşterea marelui poet al neamului nostru – Mihai Eminescu și marcăm Ziua Naţională a Culturii – zi în care determinăm rolul acesteia în contextul identității noastre naționale.

Ziua Dumneavoastră profesională,  îmi oferă frumoasa ocazie de a Vă adresa sincere felicitări şi urări de noi împliniri.

Stimaţi promotori ai culturii din raionul Florești!

Anume Dumneavoastră aveţi menirea să dezvoltaţi arta, sǎ transformaţi şi să îmbunǎtǎţiţi viaţa spirituală în localităţile noastre, să creaţi condiţii optime pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor noștri. Ne exprimăm recunoștința profundă pentru munca Dumneavoastră de zi cu zi, pentru devotamentul profesiei, ambiția creatoare și munca dezinteresată.

Importanţa deosebită a culturii societăţii noastre este acel pilon important pentru a putea simţi esenţa vieţii. Ea ne oferă un sentiment unic de apartenenţă la cele mai diverse valori ale existenţei noastre, care s-au format pe parcursul a mii de ani, începând cu tradițiile seculare și terminând cu tehnologiile informaţionale moderne. Cultura ne oferă posibilitatea să creăm o atmosferă mai bună pentru o viață mai bună, contribuind la soluţionarea problemelor sociale și umanitare, oferind hrana spirituală oamenilor prin multiplele acțiuni culturale, organizate în comun cu Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport, care vin să protejeze tradiţiile noastre populare şi valorile naţionale,  să promoveze nesecatele talente ale neamului nostru, căci unde este cultură, există armonie și prietenie, ea reprezentând frumusețea omului.

Vă doresc ca munca Dumneavoastră să aibă parte de succese și recunoștința societății în care trăim, să aveți perseverență în activitatea zilnică, tărie de caracter în tot ceea ce faceți, bunăstare și înțelegere în familiile Dumneavoastră, activități și gânduri frumoase, să fiți mereu în lumina frumosului pentru a Vă realiza visele, năzuințele și aspirațiile.

Cu deosebită considerație,

în numele Consiliului raional,

Ștefan PANIŞ,

preşedintele raionului

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *