Proiecte vitale pentru două localități din raionul Florești

În luna februarie 2022, Direcția Economie și Atragere a Investițiilor din cadrul Consiliului raional Florești, a participat la concursul de selectare a proiectelor lansate de către Biroul politici de reintegrare, care a avut ca obiectiv soluționarea problemelor de importanță majoră pentru localitățile amplasate în Zona de Securitate. Astfel, au fost identificate: necesitatea dotării sălilor de clasă din cadrul Instituției Publice Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici” în satul Sănătăuca, raionul Florești, cu echipamente TIC și extinderea Zonei de Internet WI-FI și aprovizionarea cu apă a Oficiului Medicilor de Familie din satul Napadova.

Ca rezultat, prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării, ambele proiecte au fost aprobate spre finanțare și, în perioada noiembrie – decembrie 2022, au fost implementate cu succes.

La data de 26 decembrie, dl Alim Afonin, vicepreședinte al raionului Florești și dna Natalia Bogdan, șef al Direcției Economie și Atragere a Investițiilor, au participat la transmiterea în gestiunea Liceului Teoretic ,,Alexei Mateevici” din s. Sănătăuca 12 laptopuri, 12 proiectoare multifuncționale, 12 imprimante multifuncționale, 4 seturi de calculatoare și o imprimantă multifuncțională, care va fi folosită în cabinetul metodic al liceului. Costul total al proiectului constituie 428 800 lei, contribuția Consiliului raional Florești fiind de 28 800 lei.

E îmbucurător faptul că grație acestui proiect 12 săli de clase au fost dotate cu echipamente TIC și a fost extinsă zona WI-FI, care va facilita activitatea corpului profesoral în cadrul orelor de curs și extrașcolare prin aplicarea diverselor strategii didactice în activitate, va fi posibilă instruirea la distanță (în cazurile situațiilor excepționale), iar accesul la rețeaua Internet va permite participarea elevilor și profesorilor la diferite proiecte, programe naționale și internaționale.

La Liceul Teoretic ,, Alexei Mateevici” Sănătăuca își fac studiile 227 elevi din s. Sănătăuca, s. Bursuc, inclusiv elevi din regiunea stângă a Nistrului (or. Camenca).

Proiectul „Aprovizionarea cu apă a Oficiului Medicilor de Familie din satul Napadova” își are impactul pozitiv asupra cetățenilor care beneficiază de serviciile medicale, cât și asupra personalului medical. În incinta OMF Napadova nu exista sistem de apă și canalizare, deoarece clădirea a fost dată în exploatare în anul 1981, iar în proiectul de construcție nu a fost prevăzut alimentarea cu apă și canalizare a încăperii. Până la implementarea proiectului, personalul Oficiului Medicilor de Familie Napadova folosea apă din fântâna amplasată în grădina unui vecin și era adusă în instituție cu căldările pentru igienizarea încăperilor, ceea ce era dificil și inadmisibil pentru o instituție medicală.

Urmare a implementării proiectului, la OMF Napadova a fost instalat sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare, a fost instalată o cabină de duș, iar în fiecare cabinet au fost instalate lavoare. Instituția beneficiază, de asemenea, de apă caldă.

Costul total al proiectului constituie 220 000 lei, contribuția Consiliului raional Florești este de 30 000 lei.

Instituția deservește 1 024  populație de pe ambele maluri ale Nistrului.

Natalia BOGDAN,

șef al Direcției Economie și Atragere a Investițiilor

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *